• Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20551 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   RNDr. Filip Studnička, Ph.D. – Katedra Fy, PřF UHK Hradec Králové

   Člen poroty:
   Ing. Michael Marek – pedagog v oboru elektrotechnika – SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové

  • #23392 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Jakub Junek
   Regulovatelný spínaný zdroj
   VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

   1. otázka – Proč jste nepoužil tranzistory IGBT? Bipolární musíte budit, proudy báze jsou okolo 1A.
   2. otázka – Jaká byla celková cena součástek? Jaký je hlavní přínos vlastní stavby?

  • #23393 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Milan Kopper, Jakub Smejkal
   IoT systém pro měření vlhkosti půdy
   Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, Školní 101, 54101 Trutnov

   1. otázka – Kolik maximálně čidel zařízení obstará? Jak dlouhá historie je uchována aplikací?
   2. otázka – Neuvažovali jste o pokovení čidel niklem chemickou cestou? Jaká je životnost těch pocínovaných?

  • #23394 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Jack Lenihan
   Ukládání energie z obnovitelných zdrojů – Energy Vault
   První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r. o., Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Jak jste měřil výkon nebo dodanou energii, jak se vypočítavala účinnost? Chybí jakékoliv výpočty.
   2. otázka – Jaký vliv by na jeřáb měl vítr? V propagačních materiálech je Energy vault často umístěn v blízkosti větrných elektráren a dá se tedy předpokládat, že v daném místě bude vítr foukat.

   • #23470 Odpovědět
    Jack Lenihan
    Host

    Dobrý den,

    1.
    K vypočítání příkonu, výkonu a celkové účinnosti jsem pomocí multimetru změřil elektrický proud, napětí a čas zvedání závaží. To samé jsem změřil pro pád závaží.
    Výkon jsem vypočítal pomocí vzorce P = I * V; kde I je naměřený elektrický proud a V je naměřené napětí.
    Účinnost jsem nepočítal na základě dodané energie, ale pomocí potenciálního výkonu.
    Účinnost jsem tedy vypočítal jako η = P / Ppotenciální; kde P je výkon pádu závaží a Ppotenciální je potenciální výkon vypočítaný vzorcem Ppotenciální = Epotenciální / t = m * g * h / t; (m – hmotnost závaží, g – gravitační zrychlení, h – výška závaží, t – čas pádu závaží).
    Pokud bychom chtěli k výpočtu účinnosti použít dodanou energii, zjistili bychom dodanou energii potřebnou ke zdvihu závaží (Ezdvih = I * V * t) a energii získanou z pádu závaží (Epád = I * V * t). Účinnost by pak byla η = Epád / Ezdvih.

    2.
    Vítr by celý systém Energy Vault samozřejmě ovlivnil. Teoreticky by mohlo dojít ke čtyřem případům podle směru větru:
    a) Vítr směřující přímo svisle nahoru – úhel 90° s povrchem země (v praxi nemožné) by působil jako hnací motor a usnadňoval zvedání závaží, ale zpomaloval by spouštění závaží dolů.
    b) Vítr směřující přímo kolmo dolů – úhel 90° s povrchem země (v praxi také nemožné) by působil jako brzda zvedání závaží, ale urychloval by spouštění závaží dolů.
    c) Vítr směřující vodorovně, kolmo k jeřábu – úhel 180° s povrchem země, by pohyb závaží nahoru nebo dolů neovlivnil.
    d) Vítr směřující šikmo (jakýkoliv úhel větší než 0°s povrchem země) bychom mohli rozdělit do dvou vektorů, z nichž jeden by směřoval vodorovně a jeden svisle (buď nahoru nebo dolů). Svislá složka by pak usnadnila nebo zpomalila zvedání nebo pád závaží.
    Z toho plyne závěr, že jakýkoliv vítr působící na jeřáb pod úhlem větším než 0° a menším než 180°, ovlivní činnost jeřábu. V těchto případech dojde ke zvětšení nebo zmenšení tíhy závaží, a tím ke zpomalení, respektive zrychlení zdvihu závaží.
    Podle mého názoru by k úplnému zamezení vlivu větru teoreticky mohlo dojít, kdybychom celý systém uzavřeli do svislého válce, a eliminovali tak veškeré vnější síly. Vítr by pak jeřáb neovlivnil. Jelikož takové opatření by bylo komplikované a nákladné, v praxi to Energy Vault vyřešil tak, že používá závaží o obrovské hmotnosti. Jednotlivé bloky váží 35 tun, proto je jeřáb velice stabilní a vliv větru na celý systém je pouze minimální.

    Jack Lenihan

  • #23395 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Miroslav Folprecht
   IOT – chytrá domácnost
   VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 50601 Jičín

   1. otázka – Jak je zabezpečena komunikace mezi koncovým zařízením a serverem proti hacknutí?
   2. otázka – Použitím solárních panelů se rozumí, že by stanice byla použita venku, jaká skýtá úskalí použití pouzdra vytištěného z PLA na 3D tiskárně ve venkovním prostředí?

   • #23442 Odpovědět
    Miroslav Folprecht
    Host

    Dobrý den
    1. Komunikace je bráněna heslem který je vyttvřený pro komunikaci. Je tam uživatel vytvořený aby mohl komunikovat pouze po prohlášení. A na RPi je udělaný nový uživatel proto aby když by se tam někdo dostal což bez hesla nemůže tak by nebyl na root uživately což je Admin a byl by jen na obyčejným uživately kde nemůže napachat moc škod.
    2. Ano po použití solárních panelů by měla být stanice plně samostatná. PLA by se mohlo po hodně dlouhé době vyblednou možná popraskat(? ale spíš ne to by musela být hodně na slunečním světle) ale s tím nemám zkušenosti a aby se tam nedostala voda tak to je zadělané tavnou pistolí.
    Miroslav Folprecht

  • #23396 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Marián Trpkoš
   Stavba low-cost 3D tiskárny
   Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradecká 1151, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Podařilo se vytisknout nějaké modely? Jaká je kvalita těchto modelů v porovnání s konkurenčními tiskárnami?
   2. otázka – Uvádíte nízkou cenu tiskárny, jaká je celková cena vašeho kompletu a jak si stojí v porovnání s konkurenčními stavebnicemi tiskáren?

  • #23424 Odpovědět
   Jakub Junek
   Host

   Jakub Junek – odpovědi
   Regulovatelný spínaný zdroj
   VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

   1. otázka – Bipolární tranzistory byly zvoleny z toho důvodu, protože jsem usoudil, že pro takto výkonný zdroj je výhodnější zvolit bipolární tranzistory než IGBT. I v PC zdrojích o takovémto výkonu se používají bipolární tranzistory.

   2. otázka – Celková cena součástek byla zhruba 3000 Kč. Protože se na trhu pohybuje spousta zdrojů různých cen a kvalit, má pro mě tato práce především osobní přínos ve velkém prohloubení technických znalostí a dovedností. V rámci vlastní stavby jsem nabyl spousty praktických poznatků týkajících se konkrétních elektronických součástek a také jsem poznal důležitost precizní práce elektrotechniků. Odměnou je plně funkční regulovatelný zdroj napětí, který mohu dále využívat pro další experimenty.

  • #23446 Odpovědět
   Miroslav Folprecht
   Host

   Dobrý den
   1. Komunikace je bráněna heslem který je vytvořený pro komunikaci. Je tam uživatel vytvořený aby mohl komunikovat pouze po přihlášení. A na RPi je udělaný nový uživatel proto aby když by se tam někdo dostal což bez hesla nemůže tak by nebyl na root uživately což je Admin a byl by jen na obyčejným uživately kde nemůže napachat moc škod.
   2. Ano po použití solárních panelů by měla být stanice plně samostatná. PLA by se mohlo po hodně dlouhé době vyblednou možná popraskat(? ale spíš ne to by musela být hodně na slunečním světle) ale s tím nemám zkušenosti a aby se tam nedostala voda tak to je zadělané tavnou pistolí.
   Miroslav Folprecht

  • #23449 Odpovědět
   Milan Kopper
   Host

   Odpovědi na otázky poroty
   1. Počet čidel pro domácí užití není omezený, limituje ho pouze HW. Netestovali jsme však kolik sond začne HW přetěžovat. Běžný uživatel by na tento limit neměl narazit. Do historie se zapisuje posledních 100000 hodnot každé sondy.
   2. Životnost čidla by se měla pohybovat v řádu let. Niklování by bylo náročnější a pravděpodobně by nepřineslo zásadní zlepšení vzhledem k tomu, že se odírá také mechanicky. Z toho důvodu jsme niklování netestovali a rozhodli se jít cestou výměny čidel.
   Kopper, Smejkal

Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 10
Informace o uživateli: