Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 109 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #21024
   Klára Dragová
   Host

   obhajoby oboru (6) zdravotnictví a (14) pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

   složení poroty:
   Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – předseda
   Mgr. Barbora Sedláčková
   Ing. Jitka Rutkayová
   Marie Ticháková

  • #21386
   Renata Švestková
   Host

   Vážené členky poroty a milí studenti, těším se na Vás v 10:30 hodin, kdy začínáme.
   Renata Švestková

  • #21411
   Renata Švestková
   Host

   Pravidla pro obhajobu:
   1) Budou vloženy identifikační údaje Vaší práce SOČ.
   2) Budou vloženy připomínky, náměty členů komise k předkládané práci SOČ.
   3) Budou Vám položeny očíslované otázky s uvedením časového limitu pro odpovědi.
   4) Odpovídáte a vkládáte své odpovědi na otázky najednou, po uplynutí časového limitu s uvedením čísel otázek.
   5) Bude ukončena diskuse a postoupíme k dalšímu soutěžícímu.

  • #21413
   Renata Švestková
   Host

   Vaše práce bude honotit komise ve složení:
   Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – ZSF JU Č. Budějovice -předsedkyně
   Mgr. Barbora Sedláčková – SZŠ Č. Budějovice
   Doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D. – ZF JU Č. Budějovice
   Marie Ticháková – SZÚ Č. Budějovice
   Členky komise se seznámili jak s Vaší videoprezentací, tak s písemnou podobou Vaší práce SOČ.

  • #21428
   Renata Švestková
   Host

   10:30 – zahájení
   Vážení účastníci 42. ročníku krajského kola SOČ, dovolte mi, abych Vás přivítala a popřála Vám hodně úspěchů při dnešních obhajobách Vašich prací.
   Prosím, zda pozdravíte ostatní účastníky a tím stvrdíte svoji přítomnost a potvrdíte, že rozumíte pravidlům, která jsou pro dnešní den stanovena.

  • #21442
   Jitka Rutkayová
   Host

   Dobrý den Vám všem,
   dovolte mi prosím, abych i já vám tímto popřála hodně úspěchů při vašich obhajobách. Tímto stvrzuji, že jsem přítomna.
   Jitka Rutkayová

  • #21444
   Nikola Hrazdirová
   Host

   Dobrý den,
   zdravím členy komise i účastníky.

  • #21449
   Lada Reisnerová
   Host

   Dobrý den,
   jsem přítomna a seznámena s pravidly.

  • #21450
   Tereza Macholdová
   Host

   Dobrý den,
   zdravím porotu, všechny ostatní účastníky i přihlížející. Pravidlům rozumím.

  • #21452
   Renata Švestková
   Host

   Prosím všechny přítomné studenty, zda pozdravíte ostatní účastníky a členky komise.

  • #21459
   Renata Švestková
   Host

   Prosím soutěžící Jana Hanuše a Marka Peřinu o potvrzení přítomnosti.

  • #21465
   Renata Švestková
   Host

   Taktéž Natálii Jankovou.

  • #21469
   Barbora Sedláčková
   Host

   Krásný den všem. Přeji účastníkům mnoho štěstí při obhajobách v netradiční podobě!

  • #21476
   Renata Švestková
   Host

   Paní Dragová zatím osloví zbývající účastníky a my zde přistoupíme k obhajobě první práce. Prosím Terezu MACHOLDOVOU, aby se připravila.

   název práce: Vliv chladné vody na lidské tělo
   autor: Tereza Macholdová
   název školy: Táborské soukromé gymnázium a ZŠ, s. r. o., Zavadilská, 2472, 39002 Tábor
   odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=ds-2Ude0CRk&feature=youtu.be

  • #21481
   Renata Švestková
   Host

   Milá Terezo,
   nejprve Vám vložím od členek komise jejich připomínky.
   Prosím, až si je přečtete, zda mi potvrdíte, že jim rozumíte. Poté Vám položíme otázky.

  • #21484
   Renata Švestková
   Host

   autor: Tereza Macholdová
   Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
   • Velmi málo literárních zdrojů.
   • V textu nejsou nikde uvedeny citace použitých zdrojů dle citační normy.
   • WWW stránky v seznamu zdrojů nejsou dle citační normy.
   • V kapitole zdravotní účinky bych očekávala odkazy na nějaké výzkumy, které prokazují pozitivní vliv otužování nebo negativní vliv na organizmus.
   • Kap. 5.5 Regulace hmotnosti není nijak odborně podložena.
   • Dotazník patří do přílohy.
   • Není nutné do příloh dávat jednotlivé vyplněné dotazníky, naopak je nutné kvalitně vyhodnotit dotazníky, považuji je za nedostatečné, výsledky je dobré prezentovat pomocí tabulek/grafů.
   • V dotazníku studentka zaměnila slova „fyziologické“ a „fyzické“.

  • #21487
   Tereza Macholdová
   Host

   Dobrý den,
   připomínkám rozumím.

  • #21488
   Natálie Janková
   Host

   Dobrý den, již jsem přítomna. Zdravím porotu i všechny účastníky a omlouvám se za nepříjemnosti.

  • #21493
   Renata Švestková
   Host

   Děkuji Natálii a také Tereze. Vkládám tedy otázky pro TEREZU a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou. Děkuji.

  • #21494
   Renata Švestková
   Host

   Otázky k zodpovězení:
   1. Používají vrcholoví sportovci – otužilci někdy termo kameru?
   2. Jaké synonymum byste použila pro slovo podchlazení a kdy k němu dochází?
   3. Jaký vliv /jaké následky má podchlazení na srdce?
   4. Kolik stupňů by měla mít ledová voda (od sprchy, tekoucí vody v řece nebo v zimě?
   5. Proč se nedoporučuje otužování dětem do 15 let?
   6. Co míníte v dotazníku zdravotní nebo fyziologickou změnou?
   7. V literatuře užíváte více jak 60 let staré zdroje, nejsou novější studie? Kdo Vám pomáhal s výběrem odborné literatury?
   8. Proč jste k zobrazení výsledků nepoužila obrázky nebo grafy?
   9. Jak jste vybírala respondenty?
   10. Jak jste se dostala k otužování? Co vám otužování přináší?

  • #21497
   Renata Švestková
   Host

   TEREZO, odpovědi vložte prosím nejdéle do 11:07 hodin. Děkuji.

  • #21498
   Marie Ticháková
   Host

   Ahojky, přátelé, zkouším jiný prohlížeč.

  • #21517
   Tereza Macholdová
   Host

   Název práce: Vliv chladné vody na lidské tělo
   Autor: Tereza Macholdová
   Škola: Táborské soukromé gymnázium a ZŠ, s. r. o.

   1. Ne, nepoužívají. Pokud ano, tak pouze ojediněle a nedoneslo se to ke mně.
   2. Pro slovo podchlazení bych použila synonymum hypotermie. Dochází k němu při snížení vnitřní teploty pod 36 °C.
   3. Srdce je po podchlazení oslabené, může docházet k narušení jeho rytmu.
   4. Dle pravidel zimního plavání by ledová voda měla mít maximálně 4 °C.
   5. Dětem do 15 let se otužování nedoporučuje proto, že se jim teprve vyvíjí termoregulace a je tak náchylnější na poškození.
   6. Zdravotní nebo fyziologickou změnou míním jakoukoliv náhlou či dlouhodobou změnu na těle nebo rozdíly v nemocech.
   7. Najít vhodné studie je náročné. S výběrem literatury mi pomáhal vedoucí mé práce, Jan Komzák.
   8. Vzhledem k povaze dotazníku a odpovědí mi to nepřišlo efektivní.
   9. Oslovila jsem otužilce, kteří se účastní závodů v zimním plavání. Rozdala jsem dotazníky co nejvyššímu spektru, bohužel, mnoho dotazníků se mi nevrátilo.
   10. K otužování jsem se dostala během přípravy na přeplavbu kanálu La Manche – teplota kanálu se v létě pohybuje mezi 12 a 18 °C, a proto by bez otužileckého tréninku bylo velmi náročné (až nereálné) uspět. Otužování mi přináší pevnější zdraví, radost a mnoho dobrých přátel.

  • #21518
   Marek Peřina
   Host

   Dobrý den jsem přítomen

  • #21519
   Renata Švestková
   Host

   Děkuji TEREZE za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Nikolu Hrazdirovou, aby se připravila a přečetla si od členek komise jejich připomínky.

   název práce: Vliv masážních technik na odstranění myofasciálních trigger pointů
   autor: Nikola Hrazdirová

   název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova tř. 555/3, 37010 České Budějovice
   odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=mO03IjXQkgY&feature=youtu.be

   autor: Nikola Hrazdirová
   Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
   • Anotace: zkratka v anotaci MTrP – použít celý odborný název a zkratku dát do závorky. V anotaci není dobré používat „ICH“ formu.
   • Mluvit o lidech jako testovacím vzorku je nevhodné. Dále na otázky se odpovídá, otázky se nepotvrzují.
   • Latinské názvy se píší kurzívou.
   • Teoretická část je poměrně široce pojata, na druhou stranu vzhledem k problematice, která se neomezuje pouze na 1 orgán lidského těla a je velmi komplexní, je toto pochopitelné
   • Praktická část je velmi pěkně pojata, pozitivně hodnotím dlouhodobé sledování klientů a záznam jejich vyšetření.
   • Pouze bych na počátku praktické části jasně uvedla, která hlediska (VAS, zmenšení jednotlivých trigger pointů…) bude následně hodnotit při vyhodnocení.
   • Citace celých stran – nerespektování citační normy.
   • Oceňuji precizní zpracování seznamu zdrojů dle citační normy a precizní zpracování formální úpravy práce SOČ.
   • Video prezentace byla jednoznačně nejlepší!

  • #21520
   Jitka Rutkayová
   Host

   Vítáme tě mezi námi, Marku.

  • #21521
   Renata Švestková
   Host

   SUPER

  • #21523
   Marek Peřina
   Host

   Omlouvám se za zpoždění

  • #21524
   Nikola Hrazdirová
   Host

   Dobrý den,
   s připomínkami jsem se seznámila a rozumím jim.

  • #21525
   Renata Švestková
   Host

   Nikolo, až budete mít přečteno, potvrďte a vložím Vám otázky.

  • #21527
   Renata Švestková
   Host

   Vkládám tedy otázky pro NIKOLU a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou, TJ. DO 11:31 HODIN. Děkuji.
   autor: Nikola Hrazdirová
   Otázky k zodpovězení:

   1. Kdo překládal anglickou anotaci – vy sama?
   2. Jak byste přeložila v klíčových slovech trigger point pressure release? Je český ekvivalent?
   3. Text velmi (až příliš) odborný, opravdu všemu autorka rozumí? Včetně informací o mozku a fyziologii nervové soustavy?
   4. Jsou věty typu např.: „Tegmentum je střední etáž mesencephala a kromě mnoha šedých hmot s velkým významem jak pro motoriku (nucleus ruber a další jádra hlavových nervů), tak pro mimovolnou činnost (substancia grisea centralis okolo aqueductus mesencephali, retikularni formace a četná intersticiálni jádra).“ …pro autorku běžné/běžná spojení?
   5. Kde se nachází crura cerebri? Co to je?
   6. Co je/znamená hyperiritabilní?
   7. Jaký vztah má tato metoda k akupresuře?
   8. Proč tuto metodu nehradí zdravotní pojišťovny?
   9. Zjišťovala jste konkrétní diagnózy respondentů?
   10. Odbornou literaturu vyhledávala autorka sama?
   11. Plánujete se problematice věnovat i nadále? Jakou formou?

  • #21530
   Barbora Sedláčková
   Host

   Děkujeme za vložené odpovědi!

  • #21531
   Marie Ticháková
   Host

   Odpovědi Terezy mne uspokojily, až na to otužování dětí, ve škole jsme se učili, že už od MTŠ se děti otužují vzduchem, aby byly odolnější vůči nemocem dýchacích cest. Ale literatury je asi pomálu, možná bych hledala u nějakých fitek.

  • #21533
   Marie Ticháková
   Host

   Marek peřina je s námi on line, to je super, děkujeme, ulehčilo to naši práci.

  • #21536
   Barbora Sedláčková
   Host

   Marku, paráda, vítejte!

  • #21539
   Marie Ticháková
   Host

   Z Peřiny jsem udělala peřinu, omlouvám se, to je ten fofr a nic nejde vrátit zpátky.

  • #21544
   Nikola Hrazdirová
   Host

   1. Ano, anglickou anotaci jsem překládala sama. Poté jsem ji nechala zkontrolovat učitelkou angličtiny, ale k žádným úpravám nedošlo.
   2. S českým ekvivalentem jsem se nesetkala. I v odborných literaturách ho nazývají stejným názvem.
   3. Čerpala jsem z odborných publikací a co mi nebylo jasné jsem konzultovala s učitelem.
   4. Ne, nejsou to běžná spojení, ale tato problematika nešla vyjádřit jiným způsobem.
   5. Crura cerebri je útvar, který se nachází ve středním mozku. Celý tento útvar je složen z bílé hmoty.
   6. Toto slovo znamená místo se zvýšenou dráždivostí. Používala jsem toto slovo ve spojení s myofasciálními trigger pointy.
   7. Tato technika nemá spojistost s akupresurou, jelikož akupresura je spojená s energetickými drahami v lidském těle (tato technika pochází z oblastí, jako je např. Čína). Technika, kterou v práci zmiňuji se používá pouze při odstraňování myofasciálních trigger pointů.
   8. Tato metoda se ve většině případů nedělá samostatně, ale je součástí masáže.
   9. Ano, zjišťovala jsem. Do práce jsem to nezahrnovala. Žádný z klientů nevykazoval kontraindikace, při kterých by se masáž a tato technika nedala používat.
   10. Ne, s odbornou literaturou mi pomáhal můj učitel, který mi i jednotlivé publikace zapůjčil.
   11. Ano, v budoucnosti plánuji se této problematice věnovat. Pokud možno i při dalším studiu (fyzioterapie/všeobecná medicína)

  • #21549
   Renata Švestková
   Host

   Děkuji NIKOLE za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Natálii JANKOVOU, aby se připravila a přečetla si od členek komise jejich připomínky.

  • #21550
   Marie Ticháková
   Host

   Děkuji. Na moje otázky bylo odpovězeno, nemám další připomínky.

  • #21552
   Renata Švestková
   Host

   název práce: Infarkt myokardu
   autor: Natálie Janková

   název školy: Gymnázium Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 11 Soběslav
   odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=JZoCxGkX2Nw

   Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
   • Obrovské ocenění za záchranu lidského života – jde o práci SOČ pojednávající o záchraně života.
   • Pozitivně hodnotíme aktuálnost a význam tématu.
   • V poděkování mnoho lidí.
   • Do úvodu se nepíší citace, úvod se píše vlastními slovy.
   • Málo použité literatury.
   • Nepoužívat v textu celé adresy internetových odkazů.
   • Popisy obrázků jsou nepřehledné.
   • V textu nejsou uvedeny odkazy na použité zdroje, autorka uvádí nejspíše jen přímé citace, které řádně neoznačuje (píší se do uvozovek nebo kurzívou).
   • S literaturou autorka nepracuje dle citační normy.
   • V teoretické části postrádáme kapitoly o diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění (některé informace jsou uvedené dále v praktické části).
   • Zkratka ISCH se nepoužívá, správně je ICHS (= ischemická choroba srdeční).
   • V praktické části je zbytečně podrobně popisována léčba pacienta (obecně bych téma pojala méně medicínsky).
   • Největší negativum, z mého pohledu, je, že studentka neuvedla, jakým způsobem se dostala k dokumentaci, k informacím o pacientovi.
   • Chybí informovaný souhlas pacienta/informanta výzkumu.

  • #21553
   Jitka Rutkayová
   Host

   Dobrý den milá Terezo. I já vám děkuji za vaše odpovědi.
   I mne celkově vaše odpovědi uspokojily.
   Pouze prosím, zda byste nám uvedla, ještě doplnila, odkud pramení vaše znalost o jedné z částí otázky, týkající se hypotermie a sice konkrétně týkající se 36°C, některá literatura uvádí, že k hypotermii dochází při poklesu tělesné teploty při nadměrných ztrátách tepla pod 35 °C. Také další otázka týkající se vlivu na srdce, mohla být možná popsána trochu detailněji, vzhledem k tomu, že se přece jen jedná (např. při neodbornosti nebo neopatrnosti) o možnost zdravotního rizika, například co se děje s tlakem krve, zda je hmatný puls dobře či nikoliv a jaké hrozí riziko při teplotách ještě nižších (pod 28-30 °C). Proto se ale ptám, zda byste ještě nyní mohla napsat, zda se vám zdálo 20 minut přiměřených nebo zda to bylo velmi málo času pro zpracování vám položených otázek.

   Děkuji vám ještě jednou.

  • #21554
   Barbora Sedláčková
   Host

   Terezo, ještě jednou děkujeme za odpovědi.
   Já se vyjádřím k vyhodnocení Vašeho dotazníku. Rozhodně bych napříště volila vyhodnocení dotazníku v grafické podobě anebo formou tabulek – pro čtenáře, hodnotitele je to přehlednější!
   Pozor na termíny FYZIOLOGICKÝ a FYZICKÝ – nejde o synonyma!

  • #21555
   Natálie Janková
   Host

   Děkuji za připomínky. Přečetla jsem si je a porozuměla jsem jim.

  • #21556
   Renata Švestková
   Host

   Natálie, až budete mít přečteno, potvrďte a vložím Vám otázky.

  • #21558
   Marie Ticháková
   Host

   Terezy se tedy ještě zeptám, zda přeplavala kanál La Manche, či se na to chystá??? Děkuji.

  • #21559
   Renata Švestková
   Host

   Vkládám tedy otázky pro NATÁLII a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou, tj. DO 11:55 HODIN. Děkuji.
   autor: Natálie Janková
   Otázky k zodpovězení:

   1. Jaká je běžná hodnota TK a tepová frekvence zdravého dospělého člověka?
   2. Co je nodální myocyt?
   3. Co je dyslipidémie?
   4. Jaký je vliv osobnosti na infarkt myokardu?
   5. Jak jste se dostala k informacím o pacientovi, záznamům z lékařské dokumentace?
   6. Navázala jste s pacientem kontakt?
   7. Udělil souhlas se zveřejněním?

  • #21562
   Barbora Sedláčková
   Host

   Nikolo, děkuji za odpovědi!
   I já jsem s odpovědmi uspokojena, nemám žádné doplnění.

  • #21564
   Renata Švestková
   Host

   Prosím TEREZU, zda ještě odpoví na doplňující otázky uvedené v chatu.

  • #21567
   Jitka Rutkayová
   Host

   Milá Nikolo,
   i já děkuji za vaše odpovědi. Jsem ráda, že nám spojení funguje.
   Žádné velké výhrady nemám. Je mi jasné, že mnoho odborných názvů český ekvivalent nemá, či se nepoužívají. Nicméně, pokud mluvíte s klientem, jistě mu slovo trigger point přeložíte, vysvětlíte. Proto byla položena otázka, zda by šel tedy pouze pro neodbornou veřejnost použít alespoň nějaký překlad, nějaké přiblížení i pro uvedené spojení. Např. Uvolnění spouštěcích bodů tlakem, …?

  • #21568
   Renata Švestková
   Host

   NIKOLE děkuji za odpovědi a konstatuji, že k nim komise nemá další připomínky. Prosím, aby vyčkala na výsledek.

  • #21569
   Tereza Macholdová
   Host

   Paní Rutkayová, děkuji Vám za zhodnocení.

   Odpověď na otázku ohledně hypotermie (26 °C) jsem psala z hlavy, zdroj si proto nepamatuji, ale vzpomínám si, že se to všude uvádělo jinak. Co se týče toho srdce, tak čím nižší teplota, tím nižší tlak a tím hůř hmatatelný pulz. Při podchlazení pod 28 °C může dojít k zástavě srdce.

   Sepsat odpovědi během dvaceti minut pro mě bylo náročné, a to jsem psala, na můj vkus, rychle (soustředila jsem se pouze na odpovídání, píšu deseti), navíc jsem záměrně odpovědi odesílala o něco dříve pro případ technického problému. Pro podrobnější rozepisování opravdu nebyl prostor.

   Děkuji
   Tereza Macholdová

  • #21570
   Natálie Janková
   Host

   1. Hodnota TK zdravého dospělého člověka je přibližně 120/90 a tepová frekvence v rozmezí 60 – 100 úderů za minutu.
   2. Nodální myocyt je druh buněk, který je součástí převodního systému srdečního. Nacházejí se například v síňokomorovém uzlu.
   3. Dyslipidémie je chronické zvýšení hladiny LDL (nízkodenzitních lipoproteinů) v krvi.
   4. Typ osobnosti má především vliv na to, jak je pacient schopen zvládat stres (krátce nebo dlouhodobě působící). Stres je jedním z rizikových faktorů výskytu ICHS (a infarktu myokardu), tento faktor je ovšem individuální v závislosti právě na typu osobnosti.
   5. Požádala jsem Nemocnici v Českých Budějovicích o zpřístupnění lékařské dokumentace (se souhlasem pacienta). Některé informace mi poskytl přímo pacient.
   6. Ano, po události jsem se seznámila s pacientem a jeho rodinou. Dodnes udržujeme kontakt.
   7. Ano, pacient a jeho rodina mi udělili povolení zveřejnit informace týkající se pacientova zdravotního stavu a prodělané choroby.

  • #21572
   Tereza Macholdová
   Host

   Překlep, místo 26 °C má být 36 °C.

  • #21574
   Renata Švestková
   Host

   Děkuji NATÁLII za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Ladu REISNEROVOU, aby se připravila a přečetla si od členek komise jejich připomínky.

   název práce: Sourozenecké konstelace
   autor: Lada Reisnerová
   název školy: Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice
   odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=uZaP7ixEukM&feature=youtu.be

   Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
   • Velmi málo literatury. Sourozenecké konstelace – známé téma, které se dá velmi široce pojmout. Myslím, že tyto výzkumné otázky již jsou řešeny/vyřešeny.
   • Některá tvrzení nelze tak výhradně tvrdit jak autorka uvádí.
   • Obsah jste generovala, či psala ručně? Otázka mimo hodnocení.
   • Citace v hranatých závorkách – kombinace více typů citování. Působí to dojmem kopírování z různých jiných prací, kde autoři použili rozdílné způsoby označování citací.
   • Hypotézy nic nedokazují, hypotézy se buď zamítají nebo se nezamítají.
   • Za závěr možnost o rozšíření práce i kritická poznámka s doporučením.
   • Práce je velice široce pojata.
   • Zpracování praktické části bylo určitě velmi náročné, zde odvedla velký kus práce.
   • Oceňujeme přehlednost zpracovaných tabulek.
   • Vytkly bychom zbytečnou náročnost testování respondentů, bylo nutné použít všechny 4 testy?
   • Dále vytýkám uvedení použití odborných zdrojů, které neodpovídá citační normě.

  • #21575
   Marie Ticháková
   Host

   Natálie, děkuji za zodpovězení otázek, nemám další připomínky, MT

  • #21577
   Renata Švestková
   Host

   Milá Terezo, prosím ještě o odpověď na otázku paní Tichákové ohledně přeplavání kanálu 🙂

  • #21580
   Lada Reisnerová
   Host

   Dobrý den,
   s připomínkami jsem seznámena.

   Vše jsem psala ručně, literaturu jsem měla půjčenou z knihovny a snažila se ji přepracovat dle svého.

  • #21583
   Renata Švestková
   Host

   Vkládám tedy otázky pro LADU a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou, tj. DO 12:21 HODIN. Děkuji.
   autor: Lada Reisnerová
   Otázky k zodpovězení:

   1. Co jste o sobě a o sourozencích dříve nevěděla, než jste začala studovat danou problematiku? Co vás nejvíce překvapilo?
   2. Jak dělí Leman jedináčky?
   3. Znáte i jiné autory zabývající se touto problematikou?
   4. Proč jste zvolila právě tyto 4 testy?
   5. Jakou formou autorka zpracovávala získaná data?
   6. U sourozenecké konstelace – nejstarší dítě, jedináček, prostřední dítě a nejmladší dítě uveďte výchovná doporučení pro učitele a rodiče a to na základě Vašich teoretických znalostí a výsledků Vašeho výzkumu.

  • #21584
   Jitka Rutkayová
   Host

   Terezo,
   moc vám děkuji za vaši reakci, i pro nás je důležité vědět, jak je to touto formou pro vás obtížné, náročné.
   V pořádku, je mi jasné, že i pro vás je tato forma méně zábavná a je možná i více stresující, pracovat pod tlakem časového limitu. Děkuji ještě jednou za zpětnou vazbu.

   JR

  • #21586
   Barbora Sedláčková
   Host

   Natálie, děkuji za odpovědi! Přikládám pár poznámek ode mne.
   Tepová frekvence je fyziologicky v rozmezí 70-80 za 1 minutu, jak uvádí např. Dylevský.
   V případě využití lékařské dokumentace bych napříště vždy doporučila toto uvést, případně do příloh vložit také souhlas pacienta s nakládáním informací z dokumentace. Je to opravdu důležité, jedná se o citlivé informace!
   Děkuji ještě jednou!

  • #21587
   Tereza Macholdová
   Host

   Paní Ticháková, děkuji Vám za zhodnocení a připomínky.

   O otužování dětí jsem četla a slyšela mnoho. Především v práci jsem psala, že dětem se otužování doporučuje v malé míře nebo vůbec, takže za absolutní tabu to nepovažuji. Pravdou je, že jsem se soustředila primárně na otužování plaváním. Pokud se děti otužují vzduchem a v přiměřené míře, tak věřím, že jim to pomáhá.

   Přeplavbu La Manche jsem musela z důvodu zranění zrušit, takže jsem ho nepřeplavala a už se ani nechystám.

  • #21588
   Marie Ticháková
   Host

   Tereza asi odešla mimo internet, uvidíme, zda se pochlubí. MT

  • #21590
   Marie Ticháková
   Host

   Teraza už mi odpověděla, děkuji, jste šikovná. MT

  • #21591
   Tereza Macholdová
   Host

   Paní Sedláčková, děkuji Vám za zhodnocení a rady. Toto byla má první SOČka, se vším se teprve seznamuji. Připomínky a rady určitě využiji do budoucna.

  • #21592
   Renata Švestková
   Host

   TEREZE děkuji za odpovědi a konstatuji, že k nim komise nemá další připomínky. Prosím, aby vyčkala na výsledek.

  • #21593
   Tereza Macholdová
   Host

   Moc se omlouvám za zpoždění s odpověďmi na doplňující otázky.

  • #21594
   Barbora Sedláčková
   Host

   Terezo,
   naprosto to chápeme! A děkujeme za Vaši snahu!

  • #21596
   Natálie Janková
   Host

   Paní Sedláčková, děkuji za Vaše připomínky. Své chyby si nyní plně uvědomuji a vynasnažím se, aby se v budoucnu neopakovaly.

  • #21597
   Jitka Rutkayová
   Host

   Milá Natálie,

   ocenit záchranu lidského života snad ani slovy jednoduše nejde vyjádřit. Přesto mi dovolte vám všem sdělit, že máte všichni můj obdiv a respekt za odvahu, výdrž i odhodlání pomoci druhému člověku v nouzi.
   Otázky a výhrady k odpovědím nemám. Děkuji za odpovědi.

  • #21599
   Renata Švestková
   Host

   NATÁLII děkuji za odpovědi a konstatuji, že k nim komise nemá další připomínky. Prosím, aby vyčkala na výsledek.

  • #21601
   Barbora Sedláčková
   Host

   Natálie, chybami se člověk učí, to je naprosto běžné.
   A i já, stejně jako kolegyně Rutkayová děkuji za velmi silný příběh!

  • #21602
   Lada Reisnerová
   Host

   1. Zpětně nemůžu říct, že bych něco nevěděla – řekla bych spíš, že jsem prošla jistým „uvědomováním si“. (Myslím tím, když něco pozorujete celý život, ale uvědomíte si to, až když to někdo pojmenuje).
   Překvapilo mne např. jak moje nejstarší sestra opravdu postupuje ve všem logicky a systematicky. Zároveň jako jediná ze sester i studovala technický obor na VŠ. Opravdu bych nečekala, že i něco takového může souviset s pořadím narození.

   2. K. Leman dělí jedináčky na tzv. „jedinečné perly“ (tím označuje dítě rodičů, kteří si přáli víc dětí, ale z nějakého důvodu je mít nemohli) a „plánované jedináčky“ (zdě má na mysli dítě rodičů, kteří opravdu chtěli jen jedno dítě).

   3. Ano, např. Clifforda Isaacsona, Tomáše Nováka

   4. Po zvolení tématu své práce jsem měla několik konzultací s vedoucí své práce Mgr. Veronikou Vránovou. Při jedné z prvních konzultací jsme se právě zabývaly zvolením testů, které jsme vybíraly z jejího archivu, a po diskuzi zvolily právě tyto 4.

   5. Všechny testy jsem měla v papírové formě, proto jsem strávila několik hodin nad zvýrazňováním výsledků na papíře, následným přepisováním výsledků do Excelových tabulek, následným porovnáváním, vyhodnocováním a také barevným zvýrazňováním. (Kdybych měla výzkum provést znovu, rovnou bych jej provedla internetovou formou).

   6. Tuto otázku nebudu bohužel schopná dopodrobna rozpracovat v časovém limitu. Kdyby to nebylo na základě mého výzkumu, doporučila bych pedagogům knihu Sourozenecké konstelace od Kevina Lemana, která by dle mého názoru mohla být skvělým návodem.

   Bohužel nestihnu rozebrat každou skupinu, zkusím to tedy co nejrychleji vzít nějak pohromadě. Nechala bych vždy dětem možnost vybrat si cestu buď týmové spolupráce (kterou by mohly upřednostnit např. prostřední děti), tak i samostatné práce (ta by mohla vyhovovat prvorozeným). Snažila bych se vyhnout nějakému srovnávání – na základě výzkumu i teoretických poznatků usuzuji, že by to nemuselo dělat dobře (nejvíce třeba nejmladším dětem a opět prostředním). Snažila bych se mít neustále napřaženou pomocnou ruku, ale ne moc, aby se žádné dítě necítilo ztracené.
   Se všemi bych se snažila komunikovat a žádné dítě neopomíjet (hlavně ne prostřední).

  • #21604
   Renata Švestková
   Host

   Děkuji LADĚ za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Marka PEŘINU/Jana HANUŠE, aby se připravil a přečetl si od členek komise jejich připomínky.

   název práce: Lesárna hrou
   autoři: Jan Hanuš, Marek Peřina
   název školy: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, Lesnická 55, 397 01 Písek
   odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=XMLFtSZb0uM&t=3s

   autoři: Jan Hanuš, Marek Peřina
   Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
   • Z této školy často práci tvoří více autorů, jaký je přínos každého z nich?
   • Skvělé nápady, pracné, ale prezentuje často jen jeden z autorů – nyní lze předpokládat vzhledem k situaci.
   • Kladně hodnotíme poděkování – stručné, jasné, výstižné.
   • Podtrhávají se jen hypertextové odkazy.
   • Chybí v závěru zhodnocení časové náročnosti a omezení, nevýhody.
   • Na str. 12 kladně hodnotíme uvedení více zdrojů u jedné věty.
   • Do příloh dát fotky, které byly v prezentaci. Lépe by tak ilustrovaly celou hru.
   • Ukázka ze hry ve třídě by byla přínosem.
   • Proč nevyzkoušeli hru třeba na ZŠ?
   • Mohli jste použít výsledky v této práci (Špatně jsme slyšely prezentaci).
   • Velmi pozitivně hodnotím nápad!
   • Práce pouze popisuje teoreticky hru, což je velká škoda!
   • Chybí mi více obrázku hry samotné, vzhledu figurek atd.
   • Uvítala bych například anketu či průzkum u cílové skupiny, což by pomohlo případně i vychytat možné nedostatky hry atd.
   • Práci vnímám jako hezký kreativní pokus, který je však nutno rozsáhleji rozpracovat.

  • #21605
   Marie Ticháková
   Host

   Milá Lado, je vidět, že Vás psychologie velmi zaujala a chystáte se jí věnovat i v dalším studijním a profesním životě. Děkuji za Vaše odpovědi, nemám další otázky, MT

  • #21609
   Peřina Marek
   Host

   Děkuji za připomínky, zvuku ve videu jsem si vědom, proto bylo přetočeno a vloženo nové.

  • #21611
   Renata Švestková
   Host

   Vkládám tedy otázky pro MARKA a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděl vložením všech odpovědí najednou, tj. DO 12:50 HODIN. Děkuji.

   autoři: Jan Hanuš, Marek Peřina
   Otázky k zodpovězení:

   1. Každý z autorů popíše svůj podíl na zpracované práci SOČ.
   2. Jak by měl učitel zvýšit motivaci žáků/studentů jinými metodami? Uveďte některé.
   3. Jak by měl učitel vyhodnocovat aktuální motivaci a zájem pro danou oblast – lesnictví, myslivost?
   4. Je vhodné použít tuto hru pro zvýšení vědomostí pro všechny žáky/studenty? Jakým studentům (s jakým učebním stylem) pomůže tato hra pravděpodobně nejvíce?
   5. Máte již hru vyrobenou (prototyp)?
   6. Zkoušeli jste hru u cílových respondentů – třeba na ZŠ nebo u spolužáků?
   7. Máte již konkrétní plán k hromadné výrobě a distribuci?

  • #21612
   Barbora Sedláčková
   Host

   Lado, děkuji za odpovědi! Ráda bych ocenila náročnou práci při zpracování!

  • #21614
   Jitka Rutkayová
   Host

   Milá Lado,

   děkuji za vaše odpovědi, za mne jsou dostačující a jsem s nimi spokojena. Jsem ráda, že jste zmínila uvedené další autory, dalšími by mohli být např. Walter Toman, Frank Sulloway, Jirina Prekop a další. Pokud budete mít další zájem, o této problematice, jistě najdete spoustu dalších prací, které jsou velmi zajímavé pro jejich prostudování. Pokud byste se věnovala problematice do budoucna ještě více odborně, doporučila bych vám je nejen následně zpracovat na PC, jak sama uvádíte, ale také najít někoho, kdo by vám pomohl se statistickým testováním přímo k tomu určenými metodami za pomocí statistických softwarů.

   Přeji vám, abyste při vašem sebepoznávání našla vždy sama sebe a aby vás vedlo vždy směrem dopředu.

  • #21617
   Renata Švestková
   Host

   LADĚ děkuji za odpovědi a konstatuji, že k nim komise nemá další připomínky. Prosím, aby vyčkala na výsledek.

  • #21618
   Peřina Marek
   Host

   1. Na práci jsme pracovali oba, řekl bych stejnou mírou, Honza se více věnoval části teoretické, já samotné hře.
   2. Použití myšlenkových map, časových osa, vizualizace či diskuze.
   3. Pokles zájmu sledujeme z počtu přihlášek na střední školy lesnické, všímání si poklesu dotazů ze stran žáků v odborných předmětech (konzultováno s našimi profesory).
   4. Je určena všem žákům, větší přínos může mít pro žáky s nějakou poruchou učení.
   5. Prototyp máme, finální verzi upravujeme a dolaďujeme detaily.
   6. Zkouška proběhla u žáků 1. A naší školy.
   7. S distribucí bude pomáhat škola, v této situaci chceme hru zpřístupnit online. Následně bude umístěno do základních škol i fyzicky.

   Děkuji za dotazy

  • #21619
   Lada Reisnerová
   Host

   Děkuji Vám za zpětnou vazbu i otázky, které mě přinutily se zamyslet nad něčím dalším.

   Ráda bych se psychologii věnovala dál a snad mi to vyjde.
   Také děkuji za doporučení dalších autorů! Měla jsem docela problém se dopracovat k jiným, tak jsem opravdu vděčná za doporučení.

  • #21621
   Renata Švestková
   Host

   Děkuji MARKOVI za vložené odpovědi komise se k nim obratem vyjádří.
   Poté uzavřeme obhajoby a komise se poradí o pořadí soutěžních prací v obou oborech.

  • #21623
   Marie Ticháková
   Host

   Marku, určitě musely být nějaké finanční zdroje na to, aby hra spatřila světlo světa, takže snad se vám to oběma povedlo, asi se zapojila i škola. Pokud se týká zájmu žáků na ZŠ o studium, jistě jsou tito více zahlceni obory technickými, ale nedejte se, držím palce, aby se zájem o přírodu, ekologii, znovu zvedl. Uplatnění v praxi bude jistě široké. MT

  • #21624
   Jitka Rutkayová
   Host

   Milá Lado,
   rádo se stalo, vím, že např. na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla na toto téma zpracována určitě nějaká diplomová práce a i několik seminárních prací. Mohla byste například při dni otevřených dveří zkusit navštívit paní Mgr. Jandovou (věnuje se také celoživotnímu vzdělávání) či ji o radu oslovit emailem, či navštívit knihovnu a zeptat se tam na další literaturu, dá se tam prohlédnout na místě.

  • #21625
   Peřina Marek
   Host

   Paní Ticháková, moc děkujeme za podporu.

  • #21626
   Marie Ticháková
   Host

   Marku, to není zač, jsem ráda, že se Vaše práce povedla a líbí se nám všem. Ať se daří ve studiu. MT

  • #21627
   Barbora Sedláčková
   Host

   Marku, děkuji za skvělý nápad. Jsem ráda, že prototyp hry máte hotový a těším se na finální výrobek. Kvituji on-line verzi hry!
   Práci bych doporučila dopracovat podle podnětů komise!
   Ještě jednou děkuji za kreativní nápad a Vaší účast!

  • #21628
   Peřina Marek
   Host

   My děkujeme za připomínky, které určitě do práce zapracujeme.

  • #21629
   Jitka Rutkayová
   Host

   Dobrý den Marku,
   srdečně vás zdravím a děkuji za vaše odpovědi. Jsem ráda, že každý z vás má svůj podíl. Didaktické hry jsou jistě pro studenty vítanou formou, je dobře, že jste ji vyzkoušeli. Jinak bych vám doporučila, ale i snad vám všem ostatním, abyste v závěru prací vyzdvihli, připomněli důležitost a hlavně přínos či doporučení pro praxi. U vás konkrétně mi chybí, zdůvodnění, proč se čeká na ostatní, i když je první v cíli (je to výuková hra), byť zmiňujete, že nemusí být vítězem. Co dělá při tom čekání? Jak se zapojuje? Jaká je časová náročnost? Stihne se to při hodině? Uvedené jistě kantora zajímá. Uvažovali jste s konzultantem o využití hry na výstavách typu Řemeslo a vzdělávání? Nemohl by to být hezký prezentační dar do dalších soutěží apod. za celou školu? Je to reálně možné? Na tyto otázky, si už jen odpovězte v duchu prosím, či je proberte s ostatními.
   Přeji Vám hlavně spoustu dalších skvělých nápadů, jako byl tento.

  • #21630
   Renata Švestková
   Host

   MARKOVI děkuji za odpovědi a konstatuji, že k nim komise nemá další připomínky.

   Nyní se komise poradí a vyhlásí výsledky v obou oborech. Prosím vyčkejte zde, cca 15 minut.

  • #21631
   Jitka Rutkayová
   Host

   Radíme se, prosím neodcházejte.
   Mohu vám nyní se souhlasem komise prozradit, že se nám velmi líbily odpovědi Lady – Lado, mile jste nás překvapila!

  • #21632
   Jitka Rutkayová
   Host

   Rozhodly jsme se, že vám při čekání dáme k pročtení několik rad a doporučení k vašim prezentacím.

  • #21633
   Jitka Rutkayová
   Host

   Některá vybraná doporučení/rady k prezentacím studentů:
   – Správná prezentace není jen o tom jak je udělána/vytvořena, ale také o tom, zda je správně prezentována;
   – Prezentace (dále jen ppt) má být přizpůsobena publiku;
   – Ppt má svou linii – má „hlavu a patu“;
   – Co myšlenka/téma, to slajd – počítejte slajd optim. cca 1 minuta;
   – Co lze vyjádřit jednoduchou tabulkou, grafem, obrázkem či diagramem, tak učiňte – je to lepší než dlouhý text;
   – Nepřetěžujte slajdy/snímky – využijte naopak ústní projev k jeho posílení a vyjádřete obsah cíleně;
   – Pozor na velikost obrázků – nejlépe přes celý slajd, minimum je ½ velikosti slajdu;
   – Pozor na velikost tabulek – obšírné tabulky jsou nepřehledné, vyberte to nejdůležitější;
   – Pozor na velikost písma – minimum je velikost 24 a používá se bezpatkový typ písma (slajd opravdu není kniha);
   – Pozor také na barvu písma jako rozlišovací metodu (cca 5 % posluchačů může být barvoslepých, aniž by o tom věděli, zejména pozor na červenou a zelenou);
   – Pozor – nepoužívat více stylů písma a více jak dvou druhů/typů zvýraznění textu!!! – Podtržení se používá již zpravidla pouze pro hypertextové odkazy/linky;
   – Nepoužívejte animace a efekty, když, tak jen za konkrétním účelem, ne „pro efekt“;
   – Poděkovat za pozornost můžete i ústně, ale není to chyba, když to na závěr ppt je. Horší je, když posluchači neví po celou dobu ppt, kdo k nim promlouvá, pokud nebyl dříve představen nebo není všem znám;
   – Ppt je dobré si dopředu vyzkoušet. Zjistit, zda je dán časový limit a zda je využit efektivně vzhledem k obsahu sdělení;
   – Nepoužívejte v ppt nikdy odrážky typů teček (bodů), raděj použijte delší pomlčku, pokud můžete, vyhněte se tomu i v psaném textu, když už musíte odrážky použít, tak alespoň ne v každém slajdu;
   – S prezentovaným tématem se dobře seznamte, předejdete omylům v ppt či možným problémům v případné diskuzi.

  • #21634
   Jitka Rutkayová
   Host

   – Než začnete mluvit, rozmluvte se;
   – Než začnete prezentovat, vyzkoušejte si to na nečisto;
   – Zkuste oslovit dobrovolného posluchače, zda vás vyslechne a dá vám zpětnou vazbu – ať zhodnotí nejen mluvený projev, ale také gesta, řeč těla – jak jste působil(a)?;
   – Pozor na nespisovné a parazitární výrazy (např. vlastně,…);
   – Pozor na přílišnou odbornost – rozumí vám publikum?;
   – Vyzkoušejte dopředu techniku, použijte presenter, je-li to možné;
   – Pokud nevíte co s rukama, mějte v ruce alespoň tužku, propisku – můžete ji držet oběma rukama, pokud se vám ze začátku ruce klepou;
   – Je dobré mít nakročeno mírně k publiku, široký postoj svádí často k pohupování, což pak vypadá jako enormní nervozita;
   – Připravte si úvod prezentace co nejlépe, uklidní vás to a první dojem je velmi důležitý;
   – Nepsané pravidlo, oblečte se o jednu úroveň lépe nebo alespoň stejně, než budou vaši posluchači;
   – Naučte se otázky, které jsou nevhodné, nebo na které nevíte okamžitě odpovědět tzv. „zaparkovat“;
   – Je dobré mít po ruce k ppt vodu, ale tak, aby nemohla polít nic z techniky v případě vylití;
   – Při prezentaci zkuste zaujmout nejen obsahem mluveného projevu, ale i jeho správnou intonací a střídáním poloh a důrazu v hlase. Podpořte uvedené také pohybem a vhodnými gesty (nepřehánět);
   – Pokud je prezentace delší, je vhodné alespoň jednou informovat posluchače, kde se asi nacházíme – v jaké části ppt;
   – Mějte kontakt s publikem – můžete využít otázky přímé, či jen řečnické otázky;
   – Pokud ppt dopředu nahráváte pozor na rušivé elementy, které by mohly ppt zkazit, mohly by rušit posluchače.

  • #21636
   Renata Švestková
   Host

   Nyní zveřejníme výsledky.

  • #21637
   Renata Švestková
   Host

   Komise ve složení
   Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – ZSF JU Č. Budějovice -předsedkyně
   Mgr. Barbora Sedláčková – SZŠ Č. Budějovice
   Doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D. – ZF JU Č. Budějovice
   Marie Ticháková – SZÚ Č. Budějovice

   rozhodla o následujícím pořadí prací SOČ – krajské kolo JčK – termín konání 28. 4. 2020 – obor (6) zdravotnictví TAKTO:

   1. místo Nikola Hrazdirová
   2. místo Natálie Janková
   3. místo Tereza Macholdová

  • #21638
   Renata Švestková
   Host

   Komise ve složení
   Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – ZSF JU Č. Budějovice -předsedkyně
   Mgr. Barbora Sedláčková – SZŠ Č. Budějovice
   Doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D. – ZF JU Č. Budějovice
   Marie Ticháková – SZÚ Č. Budějovice

   rozhodla o následujícím pořadí prací SOČ – krajské kolo JčK – termín konání 28. 4. 2020 – obor (14) pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TAKTO:

   1. místo Marek Peřina a Jan Hanuš
   2. místo Lada Reisnerová

  • #21639
   Renata Švestková
   Host

   Prosíme Vás o vyjádření ke zveřejněným výsledkům a průběhu online obhajob.

  • #21640
   Lada Reisnerová
   Host

   Gratuluji všem uchazečům!

   Ještě jednou děkuji za připomínky, otázky a náměty.
   Výhrady k průběhu online obhajob nemám, snad jen časová náročnost.

   Děkuji za možnost zúčastnit se a hodně štěstí postupujícím v dalším kole! 🙂

  • #21641
   Renata Švestková
   Host

   Prosíme o vložení Vašich zpětných vazeb nebo alespoň potvrzení, že jste si přečetli výsledky.

  • #21642
   Peřina Marek
   Host

   Vzhledem k tomu, že jsme ve třetím ročníku, jsem rád, že letos SOČka proběhla. Bylo pro mě náročné mluvit obhajobu jen tak pro sebe a nemoci reagovat přímo na dotazy a podněty. Ale času na odpovědi bylo dost. Vážím si všech podnětů a připomínek a do práce je zapracujeme. Moc děkujeme a přejeme krásný den

  • #21643
   Barbora Sedláčková
   Host

   Vážené studentky a studenti,

   letos Vám z netradičního prostředí a netradiční formou, jménem celé komise, velmi děkuji za Vaše práce, snahu vytvořit alternativní cestou prezentaci i za reakce na naše podněty. Děkujeme!

   Věříme, že Vám naše připomínky a rady budou přínosem a budete dále pokračovat v práci.

   Za celou komisi Vám přeji mnoho štěstí a úspěchů v další práci!

  • #21644
   Tereza Macholdová
   Host

   Gratuluji Nikole, Natálii, Markovi, Honzovi i Ladě. Ke zveřejněným výsledkům ani průběhu online obhajob nemám žádnou připomínku. Děkuji porotě i všem ostatním, kdo se na organizaci tohoto ročníku SOČ podíleli, za překonání nemalých komplikací a zajištění všeho potřebného pro obahjoby a hodnocení našich prací.

   Všem přeji hezký zbytek dne

  • #21645
   Jitka Rutkayová
   Host

   Vážení a milí studenti,
   bylo mi ctí nejen číst vaše práce, ale i být tu nyní s vámi touto netradiční formou. Výzva to byla jistě nejen pro vás, ale i pro nás i všechny organizátory. Poděkování patří i vašim konzultantům.

   V tuto chvíli jste pro mne vítězové všichni – gratuluji. Důležité je se účastnit a i případná porážka má svou cenu, protože se říká, že kdo se nenaučí prohrávat, vítězit nemůže.
   Jste šampioni, protože jste přijali výzvu, nepochybujte o sobě – jste dobří a je vidět, že máte zápal a chuť něco dělat, tvořit, předávat. A to je skvělé. Je za vámi kus práce a je vidět, že jste něco dokázali a předvedli. Nikdy si tedy nenechejte někým říkat, čím máte být, nebo čím/kým být nemůžete. Poučte se ze svých chyb, mějte na paměti, že dnes jste kráčeli kupředu a byla to vaše chvíle.
   Chválím vás za vaši energii, úsilí i překonání překážek, které jste možná s prací měli. Přeji vám, abyste nacházeli inspirace a chuť do dalších prací, projektů či uskutečňování vašich snů v realitu.

   Přeji vám, abyste po jakékoliv vaší osobní i profesní cestě kráčeli se štěstím, nadhledem a dobrou náladou.
   Jitka Rutkayová

  • #21646
   Renata Švestková
   Host

   Milé studentky a studenti, bylo mi ctí se s Vámi potkat a seznámit se se zajímavými tématy. Přeji Vám hodně zdraví a studijních úspěchů. Renata Švestková

  • #21647
   Natálie Janková
   Host

   Děkuji porotě za připomínky a rady. Za sebe si dovolím říct, že mě Vaše náměty posunuly dál a ukázaly mi, co je třeba zlepšit. Nikole i Tereze gratuluji, jejich práce jsou určitě skvělé. Gratuluji i účastníkům oboru č. 14.
   K online obhajobě výhrady nemám a jsem ráda, že jsem si mohla zkusit obhájit práci jiným, než tradičním způsobem.
   Postupujícím do dalšího kola přeji hodně zdaru.

  • #21648
   Marie Ticháková
   Host

   Vážení a milí soutěžící, děkuji za vaši účast v letošní SOČ a doufám, že dlouho ve stavu Nouze naše společnost nebude. Přeji vám úspěchy ve studiu a v dalším životě hodně zdraví a štěstí. Za zdravotníky ahoj. Majka Ticháková

  • #21649
   Renata Švestková
   Host

   Prosíme Nikolu o její vyjádření a všem ostatním moc děkujeme za jejich hřejivá slova 🙂

  • #21650
   Nikola Hrazdirová
   Host

   I já děkuji za připomínky k mé práci. Budou mi určitě užitečné.

   Gratuluji všem účastníkům!

   Na závěr děkuji porotě, veškeré informace v průběhu obhajoby byly rychlé a jasné.

   Přeji všem hezký zbytek dne 🙂

  • #21651
   Renata Švestková
   Host

   Vzhledem k tomu, že nebyly zveřejněny žádné připomínky a námitky, tímto jsou obhajoby ve 42. ročníku – krajské kolo JčK v oboru 6 a 14 ukončené a uzavřené.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 109 vláken odpovědí
 • Téma ‚42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14’ nepřijímá nové odpovědi.