Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

 • Toto téma obsahuje celkem 9 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Vlastimil Mikšík a poslední změna proběhla 2 roky, 11 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #23592 Odpovědět
   Jana Ševcová
   Účastník

   Porota oboru 07 – zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
   Složení poroty:
   Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
   doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
   doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
   MVDr. Darja Musilová, Ph.D.
   PhDr. Petr Němeček, Ph.D.

  • #23814 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   První dotazy – sobota 13.6.2020 v 8.58 h.

  • #23859 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   Vážení soutěžící,
   online kladení dotazů proběhne v sobotu 13. června. Od devíti hodin začneme do fóra vkládat otázky komise (obvykle 3). Každý soutěžící bude mít své vlákno. Prosíme odpovídejte vždy do svého vlákna.
   Obhajoby proběhnout formou diskuze v jednotlivých vláknech, kontrolujte prosím, jestli jsme do Vašeho vlákna zareagovali na Vaši odpověď či zadali další dotaz.
   Držíme vám palce v celonárodním kole SOČ.

   Za porotu oboru 7. (zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství)
   Vlastimil Mikšík

  • #24055 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   1. P-glykoprotein a rezistence na anthelmintika u Haemonchus contortus (vlasovka slezová)
   Renáta Šormová

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: Je anthelmintická rezistence v českých chovech hospodářských zvířat praktický problém?
   Dotaz 2: Existují kromě tradiční terapie anthelmintiky i jiná opatření k tlumení dopadu helmintóz? Jak vidíte jejich praktické využívání v budoucnosti?
   Dotaz 3: Jakou část experimentální práce jste sama prováděla?

  • #24062 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   2. Equinní rekurentní uveitida
   Barbora Bukovinová

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: Máte vynikající rešerši. Proč jste zvolila na svoji samostatnou práci dotazník ? Možná by bylo vhodnější udělat k tomu konkrétní kazuistiku.
   Dotaz 2: Jaký je Váš názor na alternativní přístup k léčbě ERU?
   Dotaz 3: U bakteriálních příčin ERU na str.24 nesprávně uvádíte názvy původců ERU. Uveďte jejich správné názvy.

  • #24067 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   3. Využití mikroorganismů v biologické ochraně rostlin
   Adéla Samuelová

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: Jak moc se od sebe liší Bacillus velezensis a Bacillus subtilis?
   Dotaz 2: Jak se jmenuje přípravek (není dlouho na trhu), který obsahuje Bacillus velezensis, resp. výrobce uvádí B. amyloliquefaciens? Vyzkoušela jste ho na zahrádce?
   Dotaz 3: Jaké jsou možnosti využití silic v biologické ochraně rostlin?

  • #24076 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   4. Infekční peritonitida koček
   Viktoria Babíková

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: Nesouhlasím s tvrzením, že FIP je nové onemocnění (od roku 2016). Můžete uvést, kdy byla FIP poprvé popsána u koček? Rychlotesty mohou být falešně pozitivní nebo negativní. Nebylo by lepší použít i jiné metody k potvrzení diagnózy?
   Dotaz 2: Jaký je aktuální výskyt FCoV a FIP v ČR a ve světě a jaký je podle Vás trend do budoucna?
   Dotaz 3: Jakým způsobem byla v praktické části práce diagnostikována FIP u živých zvířat? Byl původce onemocnění prokázán i pitevně?

  • #24084 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   5. Výskyt motolice jaterní (Fasciola hepatica) v chovech skotu a malých přežvýkavců na území České republiky
   Čeněk Motyčka

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: V praktické části popisujete koprologické vyšetření k detekci F.hepatica u ovcí s pouze 1 pozitivním výsledkem. Můžeme očekávat podobné výsledky i u koz?
   Dotaz 2: Jaký je Váš osobní názor, proč došlo ke snížení výskytu F.hepatica od 60.let minulého století?
   Dotaz 3: S ohledem na záchyt pozitivního kusu na jatkách. Očekáváme záchyt fasciolózy u mléčného nebo masného skotu?

  • #24086 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   6. Včelí rok
   Martin Antl

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: Jakým způsobem chcete motivovat mladé lidi, aby se zabývali včelařením?
   Dotaz 2: Jak byste chtěl docílit spolupráce se zemědělci, aby nepoužívali hojně pesticidy ?
   Dotaz 3: Věnujete se i propagační činnosti. Jaké medonosné rostliny byste poradil pěstovat na zahrádkách, aby včely měly souvislý pás pastvy od jara až do léta? Která rostlina v ČR ovlivňuje množství snůšky medu (je nejčastější)?

  • #24097 Odpovědět
   Vlastimil Mikšík
   Host

   7. Vermikompostování
   Lenka Trojanová

   OTÁZKY POROTY:
   Dotaz 1: Asi jste tuto otázku už dostala, ale musím se zeptat. Co s přemnoženou žížalou kalifornskou, nepůvodním druhem na našem území?
   Dotaz 2: Jak postupovat, abychom zajistili stálou teplotu žížalám po celý rok, pokud nemáte teplý sklep?
   Dotaz 3: V práci uvádíte, jaký rozdíl byl v produkci žížalího čaje u obou druhů žížal. Také uvádíte test toxicity z výluhu vermikompostu, tedy jeho kvalitu. Ale nevíme, kolik bylo za 3 měsíce vyrobeno vermikompostu u obou druhů žížal. Sledovala jste i množství?

Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …
Informace o uživateli: