Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 1, 2, 13 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 1, 2, 13

#27303
Dominik Veselý
Host

1. Měření teplotní délkové roztažnosti chalkogenidových skel probíhalo stejně jako v případě hliníku. Tedy opět byl použit TMA, vzorky byly zváženy na analytických vahách a postupně vloženy do přístroje, kde se zvolil vhodný program. Po dokončení měření se vše upravilo ve speciálním softwaru a zároveň vyneslo do excelu, kde jsme se postupně dostávali k hodnotám chtěné teplotní délkové roztažnosti + se na konec provedla zmiňovaná korekce na hliník. Zároveň jsem v práci uvedl i směrodatnou odchylku, tedy přesnost měření nikoliv správnost, protože jsme žádné ,,správné“ hodnoty neměli. Toto měření je charakteristické právě korekcí na zvolený standard (hliník). Korekce se provádí tak, že se hodnoty roztažnosti neznáme látky získané dříve popsaným způsobem vynásobí kalibrační konstantou. Je důležité zmínit, že pro každý teplotní interval je tato konstanta jiná. Hodnoty kalibračních konstant se získají porovnáním hodnot teplotních roztažností hliníkového standardu určených na daném přístroji s tabelovanými hodnotami.

2.Tuto práci považuji za ukončenou a nadále bych se chtěl věnovat jiným tématům.