Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 12, 14 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 12, 14

#27298
Katka Besedová
Host

Dobrý den, vážená poroto,

níže posílám odpovědi na Vaše otázky.

1. otázka – V práci si kladete za cíl zjistit, jakou roli mají sociální média v dopadu na sebevražedné jednání dětí a mladistvých. Respondenti, kterých jste se dotazovala na tuto otázku, odpověděli spíše záporně – že sociální média nemají vliv. Pracovníci linky bezpečí a někteří z respondentů státních orgánů se k tomuto problému ale vyjádřili odlišně. Jak si tuto diverzitu v odpovědích vysvětlujete?

Tuto diverzitu si vysvětluji tím, že mladiství si většinou neuvědomují, že jsou něčím ovlivňováni, protože to berou jako každodenní složku jejich života, a ne jako něco, co by mohlo jejich chování výrazně ovlivnit. Z pohledu odborníků je odpověď odlišná podle mého názoru z toho důvodu, že s danými dětmi a mladistvými pracují a vidí, že byli sociálními médii ovlivněni. Odborníci mají větší zkušenosti a mají možnost porovnání s ostatními pacienty.

2. otázka – Co jste zjistila během výzkumu o sebevražedném jednání dětí?

Konkrétní výsledky jsem sepsala v empirické části mé práce spolu s jejich vyhodnocením a okomentováním. To, co jsem sama osobně zjistila a co mě velmi překvapilo je fakt, že sebevražedné sklony u dětí a mladistvých jsou velkým problémem společnosti, jelikož nejsou tak vzácné, jak jsem si do té doby myslela. Během mého výzkumu jsem zjistila také to, že sebevražedné pokusy provádí mnoho dětí a mladistvých nejvíce z důvodu stresové situace. Dále jsem vyhodnotila, že intoxikace medikamenty je nejčastější způsob pro provedení sebevražedného pokusu. V rámci následnou péče jsou nejčastěji voleny lůžková péče a individuální terapie. V neposlední řadě jsem přišla také na to, že následná psychoterapie má pozitivní vliv na děti a mladiství se sebevražednými sklony, protože více jak polovina respondentů zvolila odpověď, že stále mají sebevražedné myšlenky, ale už by se spíše o sebevraždu nepokusili. Tento fakt se nabízí odůvodnit tím, že práce s psychikou člověka je dlouhodobá.

Hezký den,
Katka Besedová