Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 18 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 18

#27297
Daniel Ježek
Host

Odpověď na otázku 1:
Rychlost měření je v mém případě limitována jednak rychlostí otáčení servomotoru, jednak rychlostí zvuku ve vzduchu. Rychlost měření tedy můžeme zvýšit jednak použítím optického senzoru místo ultrazvukového, jednak použitím rychlejšího servomotoru.
Přesnost senzoru by zvýšil lepší servomotor, na který je ultrazvukový senzor nasazený. Servomotor mnou použitý má nevýhodu v tom, že je poměrně malý. Pokud by použitý servomotor disponoval větší silou a byl by vytvořen z lepšího materiálu než je plast, domnívám se, že nepřesnosti způsobené deformací materiálu a jistou „roztřeseností“, kterou jsem pozoroval u mnou použitého modelu, by se tím snížily. Další možností je zvýšení frekvence signálu (například na 70 kHz). Se senzorem pracujícím na vyšší fekvenci lze obvykle přesněji vysílat signál.

Odpověď na otázku 2:
Pokud bychom trvali na použítí stejného systému servomotor+ultrazvukový senzor, problém by se dal ošetřit otáčením senzorů kolem snímaného objektu, například do kruhu, popřípadě alespoň kousek na jednu a na druhou stranu. Každý ze senzorů by pak měl alespoň v jednu chvíli snímaný objekt v ideální poloze. Objíždění snímaného objektu senzory by se pochopitelně muselo zkalibrovat a bylo by nutné upravit software. Nevýhodou tohoto řešení je značné snížení rychlosti měření. Podobného efektu bychom dosáhli, pokud bychom snímaný objekt umístili na otáčející se podložku a senzory nechali stát na místě.
Téměř vždy se alespoň část signálu odrazí zpět. Problém by se tedy alespoň částečně vyřešil zvýšením citlivosti senzoru.
Další možností je použití optického senzoru, který tyto nedostatky nevykazuje.