Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 15, 16 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 15, 16

#27295
Adéla Černohousová
Host

1) Aktivní členové Orla se účastnili Hostýnské pouti. Roku 1948 se v době, kdy už byla činnost Orla zakázána, Orlové snažili vynechat na ní prvky, které jsou typické, například kroje či písně. Komunisté organizační schůzi, která byla udána, i tak označili za protistátní činnost a v jejím důsledku byli aktivní Orlové, kteří se poutě účastnili, zatýkáni, většinou za velezradu. Jednou z účastnic a později perzekvovaných Orlů byla právě Anežka Mišoňová. Anežčina rodina právní dokumenty přesně popisující její důvod zatčení, nemá, a tak jsem si musela vystačit s tím, co si rodina pamatovala a s dokumenty, které měla. Vzpomínka Marty Koliskové říká, že byla odsouzená vinou rozsudkem Nejvyššího státního soudu v Brně ze dne 27. 6. 1949 na tři roku za velezradu. Později Rozsudkem nejvyššího soudu v Praze na sedm let. V dokumentech o porevoluční rehabilitaci, které rodina má a se kterými jsem se dostala do konaktu, se píše, že Krajský soud v Brně rozhodl, že je Anežka Mišoňová účastna rehabilitace a zastavuje trestní stíhání její osoby pro uvedenou trestnou činnost – velezradu.

2) Křesťané jsou opravdu jednou z nejpronásledovanějších skupin. V nekomunistických zemích se ale z většiny jedná samozřejmě o jiné způsoby a důvody pronásledování, než tomu bývá v komunistické totalitě. Dnes katechismus katolické církve označuje homosexuální chování za „nemorální“. Zároveň ale k tomu dodává, že homosexuální osoby „mají být přijímány s úctou, soucitem a jemnocitem“ a „je třeba se vyhýbat náznakům nespravedlivé diskriminace“. Zdá se mi to poněkud rozporuplné, a tak jsem se tímto tématem už v dřívějšku zabývala. Zajímala jsem se o to, jak moc je právě to označení „nemorální“ nemorální ze strany církve. Dospěla jsem k závěru, že označovat chování, které nelze vlastní vůlí ovlivnit, za nemorální já osobně považuju za nespravedlivou diskriminaci, které je těžké se vyhnout, pokud ji sami používáme. V době komunistického režimu u nás byla církev ale jistě daleko přísnější a nebyly zde ani snahy o neurážlivé chování k homosexuálům, jako je tomu dnes (i přes tu rozporupolnost). Církev brala homosexualitu jako hřích. Zkoumání tohoto tématu více do hloubky mi připadá jako zajímavý rozměr, kterým by se práce dala rozvíjet dále. V závěru píšu, že i církev perzekvovala, tím jsou příkladem čarodějnické procesy, a popisuji tam, že perzekvuje ten, kdo má moc. I když církev homosexuály neperzekvovala, dikriminuje je, a proto by se do porovnávání církve a právě například totalitních režimů v rámci pronásledování a utlačování dalších skupin, čímž bych se ráda v budoucnu zabývala více dopodrobna, dala skupina homosexuálů zařadit.