Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8

#27289
Anna Porkertová
Host

1. otázka – Biokoridory střízlíků ve městech by měly být keřové linie, pod kterými střízlíci naleznou potravu i úkryt. Délka keřové linie se pohybovala od 30 až do více než 1500 metrů, ale její důležitost pro frekvenci výskytu střízlíka se neprokázala. Zato izolace keřových ploch má zřejmě veliký význam. Frekvence výskytu střízlíka se snižovala s větší vzdáleností od jiných keřových ploch. Pokud je biokoridor přerušen pouze na krátkou vzdálenost několika metrů (například chodník nebo nefrekventovaná ulice), střízlík je nejspíš schopný tuto vzdálenost překonat, pokud se ale bude keřový porost nacházet například uprostřed velké travnaté nebo zpevněné plochy, střízlík si tento bod s velkou pravděpodobností nevybere. Keřové linie nejčastěji tvořily živé ploty, okrasné keře a porost okolo břehů, ale jednoznačnou preferenci střízlíka k určitému druhu jsem nezjistila.

2. otázka – Z mých výsledků je zřejmé, že stromy jsou pro střízlíky důležité. Bylo to ale velmi překvapivé zjištění, protože střízlíci se většinou zdržují u země. Stromy jim tedy nejspíše neslouží jako úkryt, ale naleznou pod nimi stín, menší sněhovou pokrývku, vlhkou půdu, byliny a keře nebo také opadané listí. V tomto prostředí může střízlík zřejmě nalézt více potravy.