Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8

#27287
Dominik Brož
Host

Dobrý den,

otázka 1 – Jak si myslíte, že mohl ovlivnit věk sportovců množství jejich zranění?
Je dáno, že se stoupajícím věkem stoupá incidence zranění z důvodu obecně stárnutí organismu. Sportovcům s vyšším věkem se zhoršují smysly, prodlužuje se čas reakce na podmět, ztrácí svalovou hmotu, prodlužuje se doba regenerace a probíhají hormonální změny.

otázka 2 – Můžete nám přiblížit, co je uvedeno v lékařských řádech (medical codes) a jakým způsobem to může předcházet úrazům? Myslíte si, že by existence těchto řádů mohla snížit četnost úrazů například u dostihového sportu na úroveň fotbalu?

Lékařské řády stanovují podmínky pro udělení licence sportovci, díky tomu se předchází například syndromu náhlé smrti sportovce. Tedy je potřeba, aby sportovec byl vyšetřen sportovním lékařem a byl shledán schopným vykonávat daný sport na vrcholové úrovni. Zároveň je v lékařských řádech uveden postup při zranění sportovce a systém jeho návratu do plné sportovní aktivity. Lékařské řády také stanovují potřebné lékařské a zdravotnické zabezpečení na sportovních akcích (počet lékařů, počet zdravotnického personálu, počet a výbava sanitních vozů, počet a vybavení lékařských místností tzv. „ošetřoven“, zabezpečení na trati/sportovišti – nafukovací mantinely, nové tzv. „bezpečné“ překážky pro dostihový sport,…). Nadále se lékařské řády zabývají antidopingovou kontrolou.
Existence lékařských řádů pro dostihový sport by určitě snížila incidenci zranění u žokejů, ovšem ne na úroveň fotbalu. Toto je dáno charakterem sportu, kdy je jasné, že dostihový sport, kde žokejovi hrozí pád z vysoké výšky a zároveň velké rychlosti, nelze srovnávat s fotbalem, který se neodehrává v takové rychlosti a charakter tohoto sportu není tak rizikový.