Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8

#27286
Aneta Stöhwasserová, Magda Králíčková, Milan Ulrich
Host

Dobrý den,

Zde přikládáme odpovědi k otázkám.

1. Keře a stromy jsme rozdělovali jak podle odborné literatury, tak podle morfologických znaků dané dřeviny. Což znamená, že pokud se dřevina větvila hned u země (neměla žádný hlavní kmen), tak jsme ji považovali za keř. Pokud dřevina měla hlavní kmen a rozvětvenou část (korunu), tak jsme ji považovali za strom.

2. Naše práce se zabývala především dětmi a děti mají nižší imunitu než dospělý jedinec. Takže ano, myslíme si, že všechny dřeviny, které jsme uvedly v naší práci, představují reálné riziko pro děti. Také záleží na tom, jaké množství by jedinec pozřel a jak atraktivní může být jedovatá část dřeviny pro děti (např. pámelník bílý má jedovaté bílé bobule, se kterými si děti rády hrají). Ale kdybychom měli rozdělit jedovaté dřeviny na kategorie, tak bychom je rozdělili asi následovně:

– Mírně jedovaté – Tyto dřeviny vyvolávají pouze podráždění nebo alergickou reakci. Otravy se většinou nevyskytují, ale záleží na tom, jestli je rostlina pozřena a v jakém množství. Lékařská pomoc není většinou nutná (například dřišťál obecný/Thunbergův, řešetlák počistivý, ptačí zob obecný …)

– Jedovaté – U těchto dřevin se po jejich pozření mohou vyskytnout horečky, průjmy, křeče, zvracení a především otravy. Lékařská pomoc je nezbytná, avšak tyto otravy většinou nejsou smrtelné. (například pámelník bílý, střemcha obecná, skalník rozprostřený, kalina obecná, …)

– Prudce jedovaté – Pozření těchto dřevin může mít i smrtelné následky. Projevem mohou být krvavé průjmy a zvracení, silné křeče, bezvědomí, zvýšení krevního tlaku a tepu a celková slabost. Lékařská pomoc je nezbytná. (například tis červený, brslen evropský, jalovec chvojka, …)

Jednotlivé toxické látky a jejich dopady na zdraví lidí určitých jedovatých dřevin jsou detailně popsané v naší práci.

Přejeme hezký den,

Stöhwasserová, Králíčková, Ulrich