Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 6

#27283
Sára Melicharová
Host

Dobrý den vážená poroto,
mé odpovědi na Vaše otázky jsou následující:

1. otázka – Domníváte se, že informace, jsou jedinou a nejdůležitější součásti edukace?
Dle mého názoru je edukace jako taková velice komplexní proces, který zahrnuje jak informace, tak i praxi a ukázky. Myslím, že se nedá říct, jestli jsou právě informace nejdůležitější součástí edukace. Existují totiž různé metody edukace, každý z nich vyhovuje různým studentům. Pro mě osobně jsou informace stěžejní část, která se nedá ničím nahradit. Na informacích se dále staví veškeré poznávání tématu. Zároveň při absenci jiných složek edukace (praxe), mohou informace zůstat nevyužité a nepochopené.
Závěrem – informace rozhodně nejsou jedinou složkou edukace a domnívám se, že jsou sice důležité jako základ pro pochopení, nicméně nejdůležitější součástí edukace je uplatnění naučených principů.

2. otázka – Podařilo se Vám s brožurkou oslovit nějakou instituci, lékaře, odborníky?
Ano, podařilo se mi oslovit onkologické oddělení FN Olomouc, které pod záštitou nemocnice brožurku vydá pro potřeby pacientů (a jejich blízkých) onkologického oddělení. Věřím, že se mi v budoucnu podaří rozšířit brožurku i dále – do ordinací praktických lékařů. Pokusila jsem se o vydání brožurky farmaceutickou firmou, nicméně v této době to bylo složité. Pro příští projekty bych mířila tímto směrem. Dále jsem zmiňovala vydání brožurky na naší škole (Biskupské gymnázium HK). To se uskuteční, bude tedy součást hodin pro žáky, kteří probírají lidské tělo. V této souvislosti bych chtěla mít pro tyto žáky krátký seminář během hodiny, kdy budou probírat dané téma.

Doufám, že jsem dostatečně odpověděla na Vaše otázky. S přáním krásného dne Sára Melicharová