Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 6

#27271
Lucie Špičanová
Host

Vážená poroto, dobrý den,

1. otázka: V otázce číslo 7, kde 62 žen uvedlo, že je stále dlouhodobě bez menstruace, nejsou všechny účastněné respondentky dispenzarizované gynekologem. S některými respondentkami jsem komunikovala i mimo dotazník a tak vím, že část z nich svůj zdravotní problém dlouhodobě řeší s gynekologem a aktivně s ním spolupracují na návratu svého cyklu, ale část je také v takové fázi poruchy příjmu potravy, kdy sami pomoc odmítají i přesto, že si uvědomují, jak velký je to problém. Některé mají jednoduše strach to „více“ řešit nebo to se snaží o návrat menstruace sami. V případě respondentek, které se mnou komunikovaly i mimo dotazník, svěřily se mi se svými obavami a nebyly dispenzarizované gynekologem, jsem samozřejmě doporučila tuto skutečnost napravit a pokusila se je ve vyhledání odborné pomoci podpořit. Jedná se ale jen o tu část, která mě sama od sebe kontaktovala a chtěla se mnou o mé práci a jejím tématu více komunikovat. Přesnou statistiku respondentek, které jsou či nejsou dispenzarizované gynekologem tedy nemám. Jedná o skvělou otázku, kterou bych rozhodně zakomponovala do dotazníku k případnému pokračování mé práce.

2. otázka: Otázka číslo 4 zjišťovala u každé z respondentek zdali má sama zkušenost s poruchou příjmu potravy. Zkušenost nebyla časově vymezená, takže „ano“ mohly odpovědět ať už respondentky, které se s poruchou příjmu potravy potýkaly v minulosti nebo ty, které se s ní potýkají i aktuálně. Otázka obecně zjišťovala, jaké procento z dotazovaných žen si prošlo/prochází nějakou formou poruchy příjmu potravy. Účelem této otázky bylo zjistit, o jak rozšířený problém se ve zkoumané skupině jedná a jak velká část žen si za svůj život projde problémem, jako je porucha příjmu potravy.

Doufám, že moje odpovědi na Vaše otázky jsou dostačující a že obsahují vše, co vás zajímalo.
Přeji krásný zbytek dne,
Lucie Špičanová