Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 12, 14 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 12, 14

#27270
Markéta Mourková
Host

1. otázka – To záleží na povaze třídy a samotného každého studenta. Pro některé studenty jako motivace stačí pedagog sám o sobě jakožto vzor, někteří se bohužel jinak než skrz testy a známky motivovat nedají. Obecně si ale myslím, že dobrou motivacíí mohou být například filmová zpracování knih, které si poté studenti přečtou, nebo dobrá zkušenost s již přečtenou knihou, to je dle mého názoru motivace nejhodnotnější. Proto ve své práci také zmiňuji a navrhuji zpracování dobrovolných testů pro žáky, které by je na dílo jim blízké navedly.

2. otázka – Důvod spatřuji především ve velikosti a plošnosti potřebných změn a v již navyklém „starém“ systému pedagogů. Kýžených změn by bylo potřeba udělat velké množství, již zmíněné úpravy seznamu literatury jsou pro pedagogy časově velmi náročné, natož měnit celý svůj systém výuky, nebo vymýšlet úplně nový. Často se pedagog těmto změnám ani přizpůsobit nechce, protože má dojem, že takto koncipovaná výuka funguje, což tak opravdu může být. Myslím si, že kdyby měli vyučující možnost tento úkol někomu předat, kdyby existovala pracovní pozice ve školství, která by se úpravami jak seznamu literatury, tak například stylu výuky, zabývala, změny by proběhly mnohem rychleji.