Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 17 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 17

#27258
Jana Nývltová
Host

17 Tereza Prokešová
Práva dětí a práva s nimi spojená
Gymnázium Jaroslava Žáka, Lužická 423, 55123 Jaroměř

1. otázka – Proč jste si vybrala k výzkumu právě tuto tematiku?
2. otázka – Ze struktury Vašich respondentů podle pohlaví vyplývá, že muži se o danou problematiku patrně příliš nezajímají. Přitom problematika interrupcí je řešena v zákonech a v naprosté většině zemí světa v parlamentech výrazně dominují muži. Jsou to tedy z velké části právě muži, kdo stanovují zákonné mantinely interrupcí. Proto by mě zajímalo, jak muži účastníci se Vašeho výzkumu, odpovídali na otázky č. 12 až 15 (Váš rozbor výsledků tuto proměnnou nezohledňuje)?