Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 12, 14 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 12, 14

#27251
Jana Nývltová
Host

14 Kateřina Horská
Polytechnická výchova na malotřídní škole
Sion High School, Na Kotli, 500 09 Hradec Králové

1. otázka – Navrhněte, jak lze pracovní a technické dovednosti dětí rozvíjet i v běžném režimu MŠ. (tzn. kromě speciálních kroužků, projektových dní apod.)
2. otázka – V čem spatřujete přínos Vaší práce? Co považujete za inovativní?