Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24722
L. Falteisek
Host

Práce není jasně strukturovaná, obsahuje 2x úvod (k práci, k literárnímu přehledu). Literární přehled mírně nesouvislý, pochopitelný, cíle slibují potvrzení už (přinejmenším částečně) známého a zároveň neodlišují korelaci a kauzalitu, metody jsou obecné a vágní, není popsána žádná analýza dat přestože uvádí NGS, výsledky neuvádějí konkrétní zjištěné hodnoty, jsou spíš pokačováním úvodu, který náhle přechází do podrobného komentáře několika bakteriálních taxonů. Jsou doplněny 2 obrázky a 1 tabulkou s holými daty, závěry neadekvátní (i vzhledem k nízkému N).

V textu nešikovné formulace i drobné chyby: rody Firmicutes (phylum – “kmen”, ne rod) a Lactobacillum (správně Lactobacillus), “nejnovější práce” jsou staré až 20 let, pesticid = patogen, DNA na ELFO migruje ke katodě (správně k anodě), …

Založeno na srovnání 1 pacienta a 3 jeho příbuzných jako kontrol. Metodika je DGGE + sekvenace vyříznutých bandů a pravděpodobně i NGS. Lze spekulovat, že první metodu dělala autorka a druhou školitel (především analytickou část), který pouze “uronil” část výsledků. Limity designu a metodik nejsou ani v nejmenším podrobeny diskusi, přestože nízký počet vyšetřených probandů by to vyžadoval.

Spíš podprůměrná práce, vypadá jako výsledek poměrně nárazové aktivity autorky. Zdá se, že školitel řešitelce ukázal metody a dovolil zpracovat kousek dat (který jí možná dal jen jako obrázek).