Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24719
Daniel Kavan
Host

Práce začíná stručným uvedením do problematiky s následným formulováním cílů.
Dále pokračuje teoretickou částí, zvlášť pro materiální a zvlášť pro metodickou část. Jednotlivé popisy jsou ale místy podle mě až příliš stručné a tím málo srozumitelné. Některá použitá terminologie mi připadá také poněkud netradiční.
Kapitola Materiál a metody obsahuje přehledné tabulky se složením použitých médií, nicméně neobsahuje zmínku o některých použitých přístrojích (např. LCMS). Některé metody jsou popsané opět příliš povrchně s poněkud zvláštní terminologií.
V podstatě totéž se dá napsat o výsledcích, které jsou uvedeny někdy bez vysvětlení. Nechápu například použití zásadně jiné metody pro sledování aktivity extraktu pro kyselinu hyaluronovou a ostatní polysacharidy. Obrázky s výsledky (např. Graf 1) jsou špatně pospané, neuvádí, co je na jednotlivých osách. Při vyhodnocování MS jsou zmiňované hmotnosti, aniž by bylo nějak jasné, jak se k nim přišlo, a přes velkou snahu jsem se nedopátral správného řešení.
Kapitola Závěr a diskuze je pak spíš shrnutí již uvedeného.
Je škoda, že jinak zajímavá práce není odprezentovaná lépe. Zajímalo by mě, jaký vliv na tento fakt má to, že byla prováděna v rámci stáže v komerční firmě, zatímco drtivá většina podobných prací bývá vedena akademickými pracovišti.