Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24715
Daniel Kavan
Host

Úvod poměrně jasně a stručně pojednávající o vzteklině a jejím původci i o několika relevantních buněčných receptorech se dobře čte a je vhodně doplněn názornými obrázky, ovšem podle mého názoru by si zasloužil doplnit i o kapitolu uvádějící čtenáře do problematiky bioinformatiky a proteinového modelování. Vytknul bych zde i několik nevhodných (uhlohydráty) či až zavádějících formulací (vazba mezi hydrofilními a hydrofobními skupinami aminokyselin). Ostatně už sám název práce lehce evokuje, jako by úloha receptoru mGluR2 byla umožnit vstup viru do buňky.
Autor stanoví hypotézu, ze které pak vyvodí jasně definované cíle práce.
Kapitola Materiál a metody seznamuje s použitým softwarem, servery a databázemi a vcelku jasně vysvětluje použitý postup práce, kdy ne vždy souhlasím s postupy, ovšem to může být dáno mým nedostatečným povědomím o dostupných zdrojích. Výhrady bych zde měl asi jen ke schématům vysvětlujícím průběh modelování na jednotlivých serverech. Jde ale o obrázky převzaté z literatury, takže to není úplně výtka autorovi.
Samotné výsledky práce jsou prezentovány opět jasně a přehledně. Během čtení jsem ale znejistěl, jestli se autor dostatečně seznámil s modelem, který použil jako výchozí strukturu pro homologní modelování, protože výsledek prezentovaný jako zásadní nepovažuji osobně za nijak jistý a ve svých otázkách se budu snažit autora přesvědčit, aby si své závěry ještě jednou promyslel.
Kapitola Diskuze pak má světlé i slabé stránky. Práce je zasazena do širšího kontextu, ovšem někdy jsou odkazované práce použity podle mého názoru poměrně účelově v ne úplně logických souvislostech.
Práci celkově pokládám za povedenou, i když bych trochu mírnil jistotu, se kterou jsou výsledky předkládány.