Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24705
S. Mihulka
Host

Hodnocení:

1. Autorka ve své obsáhlé a kvalitní práci navazuje na předchozí práci SOČ a detailně se věnuje pozoruhodnému vztahu mezi světlem červené a modré oblasti spektra, fotochromy a fytohormony. Na práci i prezentaci je znát, že autorka má slušnou zkušenost jak s odbornou prací, tak s prezentováním výsledků. V případě dobré obhajoby by tato práce bezpochyby uspěla jako diplomka.

2. Rozsáhlý úvod detailně a erudovaně popisuje danou problematiku a jeho sestavení jistě nebylo snadné. Metodika vyčerpávajícím způsobem popisuje použité metody a postupy. Výsledky jsou srozumitelné, neuškodilo by je ještě více zestručnit a zpřehlednit. Diskuze je sepsaná velmi odborně a zasvěceně a neohroženě se vypořádává s hypotézami i s relevantní literaturou. Závěr práce vhodným způsobem odpovídá na stanovené cíle, jejichž vytyčení by mohlo být poněkud přehlednější. Práce také zahrnuje rozsáhlý přehled literatury, odpovídající obstojné diplomové práci. Pokud ji autorka byť jen zčásti prostudovala, tak to muselo být náročné.

3. Práci by prospělo zestručnění a zjednodušení odborného jazyka, s nímž se potýkají i profesionálové. Sympatické je nastínění dalších možností výzkumu.