Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24696
L. Falteisek
Host

Svérázná práce, struktura částečně kopíruje schéma DP. Literární přehled je z velké části sestaven z doslovných citací, přičemž práce Bubáková 2016 je citována příliš často, místy cituje Bubákovou a přidává k literatuře i její zdroje (které asi nečetl), doslovné citace anglických textů neobratně přeložené. Doslovné citování patrně nepovažuje za nic neobvyklého, obsahu rozumí. Kap. metody vágní a stručná, ale přesný popis metod na začátku výsledků. Diskuse prakticky chybí, nad výsledky uvažuje, ale prakticky jen v kontextu vlastních pokusů. Použito 9 ks literárních zdrojů, což nemůže stačit k vytvoření úplného přehledu o problematice.

Autor je nadšenec, má o téma soustavný zájem, myslí a pracuje samostatně, což je patrné i z odpovědí na doplňující otázky.

Výsledky ukazují výrazně větší antibakteriální působení nanočástic vyrobených autorem a green syntézou oproti jiným NČ, chybí však základní kontroly: antibakteriální působení rostlinných výtažků bez NČ, zbytkového AgNO3, popř. jiných sloučenin Ag v komplexní směsi, vliv stáří suspenze NČ

Silná motivace i samostatnost autora je hlavním kladem, ale i příčinou většiny záporů práce, zvláště neškoleného zacházení s literaturou a celkově malé reflexe stavu poznání, neumělého designu pokusů bez důležitých kontrol. Proto bohužel spíše průměrná práce.