Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24690
Roman Fuchs
Host

Zdá se, že jsme položené otázky probrali dostatečně. Na závěr vám ještě pošlu hodnocení práce, které jsem připravil v minulých dnech. Nechtěli jsme ho posílat předem, abychom vás neznervozňovali, nicméně myslím, že můžete být spokojena

1. Úvod je pěkně napsaný, do značné míry se blíží úvodu standardní vědecké práce
2. Cíle popisují, co bude autorka dělat. Není z nich ale zřejmé, proč práce vznikla. Bývá zvykem formulovat je jako hypotézy nebo alespoň otázky.
3. Teoretický úvod není obvyklou součástí standardních vědeckých prací. Měl by doložit, že autorka pronikla hlouběji respektive šířeji do řešené problematiky, což se v tomto případě vcelku podařilo.
4. Metody jsou popsány podrobně a oceňuji, že se z nich dá do značné míry zjistit, co autorka sama vykonala a co dostala již hotové.
5. Výsledky částečně tvoří prostý popis pozorovaných jevů, což je u anatomie a histologie vcelku běžné, nicméně snímky z konfokálního mikroskopu jsou zpracovány kvantitativně a volají tedy po nějaké statistice, ne asi úplně jednoduché. Jestli jsem to správně pochopil, zvířat bylo 7 a z každého z nich bylo hodnoceno 10 řezů, což představuje jistou komplikaci.
6. Diskuse spočívá v převyprávění výsledků, chybí jakékoliv srovnání se stávajícími poznatky. Chápu, že je to těžké a rezignuje proto na ně řada sočkařů, nicméně je nutné konstatovat, že bez takového vyústění je práce spíše polotovarem.
7. Celkově na práci hodnotím kladně především chuť autorky vyzkoušet si různé atraktivní metody.

S přáním lepších dnů
Roman Fuchs