Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24685
Roman Fuchs
Host

Zdá se, že jsme položené otázky probrali dostatečně. Na závěr vám ještě pošlu hodnocení práce, které jsem připravil v minulých dnech. Nechtěli jsme ho posílat předem, abychom vás neznervozňovali, nicméně myslím, že můžete být spokojena

1. Úvod kombinuje obecné základy cytogenetiky s podrobnějším rozborem situace u sekáčů. Vcelku jednoznačně dokládá autorčinu orientaci v studované problematice.
2. Cíle popisují, co hodlá autorka vykonat a nejsou v nich formulovány hypotézy ani otázky. Vzhledem k deskriptivní povaze práce to ale příliš nevadí.
3. Metody jsou popsány dostatečně podrobně, totéž platí o výsledcích. Určité výhrady bych měl k zásadnímu obrázku č. 7, možná je ale na vině má nezběhlost v cytogenetice. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že diagramy zobrazují haploidní sadu avšak oba podezřelé chromosomy s GATA mikrosatelity. Také si myslím, že je škoda, že autorka nedoplnila diagramy „setříhanými“ sadami fotografií.
4. Diskuse je poměrně zvláštní. Opakují se v ní dlouhé pasáže z úvodu, s nimiž vlastní výsledky souvisejí často jen volně. Šlo by to řešit elegantněji, na druhou stranu to svědčí o tom, že se s diskusí autorka prala sama. Navíc jí její úkol znesnadňovala skutečnost, že se jedná o práci do značné míry pionýrskou.
5. Poněkud mi čtení komplikoval jazyk, kterým je práce sepsána, konkrétně volba slov a slovosled. Občas mi na mysli vytanul překladač, ale asi je to nespravedlivé podezření, neb rešeršní a autorské kapitoly se zřetelně neliší.
6. Celkově na práci hodnotím kladně především neokoukané téma a samostatnost autorky.

S přáním lepších dnů
Roman Fuchs