Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24680
Roman Fuchs
Host

Zdá se, že jsme položené otázky probrali dostatečně. Na závěr vám ještě pošlu hodnocení práce, které jsem připravil v minulých dnech. Nechtěli jsme ho posílat předem, abychom vás neznervozňovali, nicméně myslím, že s ním můžete být spokojena

1. Úvod je typicky rešeršní, v obecné rovině popisuje stavbu obličeje a mezipohlavní rozdíly v jeho tvaru. Oceňuji velmi kultivovaný jazyk, celá kapitola je mimořádně čtivá
2. Cíle práce vyúsťují v testovatelnou hypotézu. Jen mi nějak nevyplývá z úvodu práce.
3. Kapitola metody je, zaměříme-li se na důkladnost jejich popisu, poněkud nevyrovnaná. Některé jsou popsány podrobně, ba až velepodrobně (zvláště klasická jednorozměrná statistiku, kdy já naposled viděl vzorec pro t-test), jiné jen dosti povšechně (geometrická morfometrie). Docela ovšem autorku chápu, je to trochu jiná matematika . Sepsána je kapitola opět velmi kultivovaně a dobře se čte.
4. Totéž platí pro výsledky, skoro bych usuzoval na vliv konzultanta, z tohoto podezření mě ovšem vyléčil popis obrázků a tabulek. Ten je dost hrozný a v žádném případě nesplňuje posvátný požadavek na samovysvětlitelnost. Zvláště mě nadzvedl popis prvního sloupce v tabulce 4. Nechť se nad ním autorka zkusí zamyslet. Také mě překvapuje, že nebyly použity žádné mnohorozměrné metody pro hodnocení měřených rozměrů, přestože se o nich autorka v metodice zmiňuje.
5. Diskuse je založena na převyprávění výsledků, což by ovšem měl být jen úvod k jejich konfrontaci se stávajícími poznatky. Ta chybí. Zajímavé by přitom mohlo být srovnání s mladšími věkovými kategoriemi, pro něž zřejmě data existují. V diskusi chybí také vyjádření k hypotéze formulované v úvodu. To autorka napravuje v závěru. S jejím hodnocením, že byla potvrzena, nemůžu ovšem po letmém pohledu na obrázky 13 a 14 souhlasit.
6. Celkově na práci hodnotím kladně především formální a částečně i obsahové zpracování většiny kapitol, které je zjevně nadprůměrné.

S přáním lepších dnů
Roman Fuchs