Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24675
Radek Hampl
Host

Vojtěch Klapetek: Proč jste nepoužil vhodnější mapové podklady pro kartometrii? Například katastrální mapy a pro historii hostelů mapy stabilního katastru? Mapy.cz jsou nevhodným podkladem pro kartometrii. WGS-84 není zobrazení, ale terestrický souřadnicový systém.