Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24671
Daniel Kavan
Host

Práce začíná velmi stručným uvedením do problematiky, ze kterého jsou přirozeným způsobem a logicky vyvedeny dva hlavní cíle práce, pak následuje porobnější teoretické pojednání, které stručně a jasně pokrývá všechny oblasti související s prací samotnou. Pokud bych měl této kapitole něco vytknout, tak snad jedině její členění, což ale může být značně subjektivní pohled.
Následující kapitola se jmenuje Materiál a metody, ovšem neobsahuje žádný souhrn použitého materiálu a k popisu některých metod mám výhrady. Myslím, že něco jako překlad návodu k použití přístroje (i když, pravda, jen jako legenda k obrázku) není zcela na místě. Za závažnější nedostatky považuji například formulaci “20 minutovou inkubací v roztoku TRIS”, nebo třeba neuvedení jasného složení směsi pro RT-PCR.
Kapitola Výsledky a diskuze obsahuje především výsledky, ale i náznaky diskuze se najít dají. Výsledků je zde poměrně hodně, ale jsou předkládány logicky a konzistentně, takže nečiní poťíže se v nich vyznat.
Samostatnou zmínku věnuju referencím, protože některé z nich nejsou řešeny úplně šťastně a tak se několik různých skrývá za stejným označením v textu (NCBI 2020), přičemž v seznamu jsou zařazeny pod jiným heslem.
I přes zmíněné nedostatky se podle mého názoru jedná o velmi povedenou práci.