Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24667
Daniel Kavan
Host

Úvod je velice pěkný a celá poměrně složitá a komplexní problematika je popsaná jasně a srozumitelně. K tomu jistě napomáhají i dobře použité obrázky, u kterých oceňuji jejich překlad do jazyku práce. Vzhledem ke studované problematice je zde (a nejen zde) použito poměrně velké množství zkratek a tak za dost zásadní nedostatek považuju to, že v práci nikde není jejich seznam.
V práci nejsou nijak jasně definovány její cíle, takže účel si čtenář musí domyslet z anotace a dalších kapitol.
Metody jsou přehledně a srozumitelně popsané ve zvláštní kapitole, trochu mi ale chybí nějaké ucelené shrnutí použitého materiálu, o to víc i zde vadí absence seznamu zkratek.
Výsledků bylo dosaženo velké množství, ovšem díky jejich konzistentní prezentaci jsou jasné, přehledné a dobře se v nich orientuje. Osobně bych se asi pokusil lehce zredukovat počet grafů spojením některých z nich do jednoho, ovšem neorientuju se ve zvyklostech prezentace výsledků v této oblasti. Zlepšit by šly určitě i legendy grafů (význam jednotlivých symbolů v grafu 1 a podobných).
Diskuze je velmi zdařilá a troufám si říct, že její kvalita převyšuje většinu Diskuzí, se kterými se setkávám např. v bakalářských pracích.
Jde podle mého názoru o velmi dobrou práci, o to větší škoda chybějícího seznamu zkratek a ne úplně zdařilých legend grafů.