Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24664
S. Mihulka
Host

Hodnocení:

1. Přehledně a vysoce odborným jazykem sepsaná práce se věnuje pozoruhodnému tématu prostorového uspořádání buněčných mechanismů a procesů. O těchto věcech toho stále víme je velmi málo. Autorka prokazuje svoji zkušenost s prací v laboratoři i s použitím pokročilých metod výzkumu i zpracování dat.

2. Úvod do problematiky není zbytečně upovídaný a seznamuje čtenáře práce s problematikou dropletů a molekulárních mechanismů doprovázejících stěžejní molekulu. Metodika by mohla být zpracována kompaktněji a s důrazem na srozumitelnost. Diskuze se poněkud vyhýbá konfrontacím s literaturou. Autorka by také měla věnovat větší péči propojení vyřčených cílů práce se závěrem, který by měl na tyto cíle reagovat.