Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24658
Anna Hýsková
Host

Omlouvám se, že odpovídám pozdě, všimla jsem si Vašich dotazů až teď.

Interní standard jsem přidávala do vzorků pouze pro účely hmotnostní spektrometrie, kde slouží ke korekci ztrát při přečišťování vzorku a pro výpočet výsledné koncentrace hormonů ve vzorku. Pro samotnou RT-PCR není interní standart potřeba, u ní se totiž provádí pouze relativní kvantifikace pomocí housekeeping genů.

Ano, máte pravdu, v tomto odstavci mám opravdu chybu, místo „menší“ jsem napsala „větší“. C18 je pevná fáze, která je nepolární, a dochází k jejímu promývání polárním roztokem methanolu. Pokud by to bylo tak, jak jsem to v chybně práci napsala, nejednalo by se o chromatografii na reverzní fázi.