Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24654
Veronika Musílková
Host

5) Změna exprese po zvýšení frekvence nebo po jiném podstatném stymulu má svůj rychlý nárůst a pokles. K tomu, aby byl přesně zachycen, je třeba většího množství experimentálních bodů po kratších časových úsecích.
Odebírání vzorků po kratších časových úsecích je práce experimentálně i finančně velmi náročná. Proto jsme se omezili na konstatování, že jsme zjistili změnu vlivem VEGF a tedy že má cenu se tímto tématem zabývat.
V práci tedy budu i nadále pokračuji. Tento podrobný průběh bychom do budoucna rádi změřili v námi vytipovaném optimálním diferenciačním médiu DMEM + TGF beta + BMP4 a srovnali ho s některými dalšími médii. Ve výsledku bychom tak získali podrobnější informace o průběh změny exprese i dalších markerů hladkého svalu. Doufáme, že bychom zachytili i markery pozdní diferenciace (těžké řetzce myosinu 11). Metodou RT-PCR totiž lze zachytit expresi genů pro proteiny daleko dříve, než dojde k samotnému uspořádání do proteinových struktur.