Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24627
Veronika Musílková
Host

4) Můžeme zjišťovat jednak stabilní míru exprese měřenou po dlouhém časovém úseku ve stejných podmínkách (jako jsme to stanovovali v případě výběru média den 7 a den 14) nebo je možné sledovat míru exprese bezprostředně následující po změně podmínek, protože buňka reaguje na změnu podmínek okamžitě. Na základě její reakce V krátkém časovém úseku jsme právě zjistili rozdíl v reakci buněk pěstovaných v přítomnosti nebo nepřítomnosti VEGF. (do budoucna chceme bychom rádi měřili míru exprese genů i v kratším časovém úseku- 5 min od zvýšení frekvence natahování. Optimální by bylo zachytit celý průběh změny exprese po zvýšení dynamické stimulace, to by byla ovšem velmi náročná práce.)
V práci SOČ jsem nediskutovala o tom, proč k této krátkodobé změně exprese dochází (nebť jsem měla naměřeno málo experimentálních bodů), ale spokojila jsem se s konstatováním, že k ní vlivem VEGF došlo.
Změnu si vysvětlujeme tak, že po delší kultivaci v dynamickém systému jsou buňky v přítomnosti VEGF diferencovanější a dokáží si proto udržet vyšší hladinu exprese genů pro marker hladkého svalu kalponin i za náročnějších podmínek (zrychlení frekvence natahování).