Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24621
L. Falteisek
Host

Především bych musel tu odchylku najít u statisticky významného počtu pacientů. Ze studie, kde se N = 1 nelze zpravidla usuzovat na nic (proto je tolik pověr, dle toho, co komu náhodou zdánlivě pomohlo na nějakou nemoc). Teprve pak můžu mluvit o korelaci a začíná úkol zjistit, zdali je vztah vztah mezi mikrobiomem a chorobou příčinný a kterým směrem kauzalita míří.