Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24586
Veronika Musílková
Host

hodnotu koncentrace referenčního genu, ketrý mívá ze všech sledovaných genů hodnoty nejvsšší, jsme pro vhodnost rozsahu grafu dělili tisícem. Tedy hodnota exprese KDR je vůči referenčnímu genu tísícinová. Děkuji za vhodnou připomínku, příště tuto skutečnost doplním do metod nebo do popisky.