Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24583
Miloslav Švec
Host

Dobrý den,

1. Proč jste pro prezentaci předložené práce vybral soutěžní obor 17?

Výběr soutěžního oboru byl na základě domluvy s konzultantem práce Ing. Burdou. Jedná se sice o didaktické materiály, vzhledem k překladatelskému charakteru práce jsme se ale rozhodli uvést jako kategorii humanistické zaměření.

2. Proč jste v příloze neuvedl originál překládaného textu?

Protože originál se může vyskytovat na internetu, je možné, že by kontrola plagiátorství práci nahlásila jako kopii, i když se jedná pouze o ukázku.

S přáním hezkého dne,
Švec