Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24582
Pešek Petr
Host

Dobrý den,
Materiál nožů měl již dobrou pevnost při zakoupení, ale pro lepší vlastnosti a životnost se ještě nože nechaly zakalit, čímž se tvrdost oceli ještě zvýšila.
Životnost nožů je velmi vysoká, protože konstrukci nože jsem vymyslel tak, že pokud dojde k otupení jedné strany, tak se buď mohou otočit a štěpkovat pomocí ostří z druhé strany nože. Pokud by se časem otupila i tato strana, tak se nože mohou po celé horní ploše přebrousit, čímž se sice sníží jejich výška, ale díky možnosti úpravy střižné vůle posunutím celého pohonu štěpkovače výš díky šroubovému mechanismu vyrobeném pod motorem, kde se díky utahování šroubů dá přesně nastavit vzdálenost štěpkovacích nožů od nože tupého.
Druhy možných rizik se zabýval můj spoluautor, který to sepsal do své práce. Stroj je svou konstrukcí bezpečný, stabilní. Jen občas má dřevní odpad tendenci vylétávat ne pouze odpadní částí, ale také násypkou. Z toho důvodu se doporučuje nosit při štěpkování ochranné brýle. Poté je možnost vložení ruky do štěpkovacího mechanismu, proto by měl být pracovník při práci opatrný.
S tím, že by byl pod zátěží celý nůž jsem nepočítal z toho důvodu, že štěpkovač bude používán pro slabý dřevní odpad, který dohromady při jednom střihu nebude mít větší průřez, než se kterým je počítáno. Pokud by bylo potřeba štěpkovat větší odpad, tak by se použil nesený štěpkovač, který vlastníme také, jak jsem zmiňoval ve vlastní prezentaci.
Přesnost 0,01 je použitá pouze u kóty šířky ostrého nože, nemá význam prakticky žádný, šlo jen o zobrazení maximálního rozměru nože, aby podle toho byly vyrobeny díry do disku a nůž poté nepřesahoval přes hranu disku. Při výrobě bylo hlavně důležité, aby byl dodržen rozměr délky nože 125 mm.
Při své přípravě práce o štěpkovačích, zejména pak její teoretické části jsem, jako jistě i ostatní „sočkaři“ hledal informace na internetových stránkách. Informace jsem čerpal i z diplomové práce, bohužel jsem při zpracování bibliografických záznamů jsem ji zapomněl uvést, za což se hluboce omlouvám. Uvedená informace z této diplomové práce je pouze v teoretické části a žádným způsobem neovlivnila další zpracování, skutečné provedení a výrobu štěpkovače. Pokud by tento odstavec nebyl v práci vůbec uveden, myslím, že by se kvalita mé práce nijakým způsobem nezměnila. Prosím o zohlednění tohoto.

Děkuji,
Pešek Petr