Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24576
Ema Grofová
Host

1) Ne, exprese neprobíhala v naší laboratoři, spolupracujeme s firmou Enantis, která faktory dodává. Při expresi genů z eukaryot v prokaryotech je nezbytné brát v úvahu rozdíly v proteosyntéze v eukaryotách a prokaryotách. Např. vzhledem k absenci úprav mRNA po transkripci a alternativního sestřihu v prokaryotách je nutné geny eukaryot dodat do prokaryot v podobě bez intronů.

2) Nejsem si stoprocentně jistá, ale řekla bych, že ani jedno, ani druhé. Nejčastěji se podle mě pracuje s relativní velikostí normalizovanou např. právě k prvnímu dni kultivace nebo velikostí organoidů v bazálním médiu.

3) ITS je směs inzulinu, transferinu a selenia. Ano, máte pravdu, seznam zkratek by přišel vhod.

4) DNáza slouží v podstatě k odlepení buněk od sebe. DNA z rozbitých buněk, která se vyskytuje mezi neporušenými buňkami, totiž díky svým vlastnostem spojuje jednotlivé buňky k sobě, což by bylo v této fázi izolace organoidů nežádoucí, proto je nutné nepotřebnou DNA rozštěpit DNázou. Samozřejmě DNA uzavřené v neporušených buňkách s funkční cytoplazmatickou membránou DNáza nijak neuškodí, neboť se k ní skrz membránu nedostane.