Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24568
Ema Tomanová
Host

Přesně říci to nelze, abychom toto potvrdili, museli bychom vyloučit všechny ostatní potenciální příčiny – a v biologii je stále mnoho neprobádaného (snad nám s tímto pomůže v budoucnu systémová biologie).
Náhodná proměnlivost je poměrně vysoká – proto také nelze označit jeden typ mikrobiomu za „zdravý“ a „správný“. Jak jste si mohl všimnout v mé práci, vzorky pacienta a kontrolních osob se liší o to více, čím vzdálenější mají příbuzenský vztah a čím rozdílnější mají způsob života. Toto je také klíč, jak do jisté míry neznámou ve formě „náhodné variability“ eliminovat.