Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24564
Štěpán Filip
Host

Odpovědi na otázky
1. Touto rychlostí rozpadu by za 30 minut měření byla aktivita na nule. Dopustil jsem se základní chyby v jednotkách. Exponent je v minutách a ne sekundách. Po novém přepočtu vychází poločas na 60 minut což odpovídá mnohem více.
2. Efektivitu filtru jsem ověřoval pouze experimentálně a to mezi jednotlivými filtry s různým počtem vrstev. Omezující faktor byl dobrý průtok vzduchu generátorem. Zkoušel jsem přidávat vrstvy papírového kapesníku a pak spouštěl měření. Během filtrace se 3 vrstvami se generátor vzduchu značně namáhal a filtraci jsem přerušil. Proto jsem se pro moje další měření používal 2 vrstvy kapesníku.
Numerické hodnoty bychom museli měřit experimentálně pomocí porovnávání definovaného otevřeného zářiče ve stejné vzdálenosti. Změřili bychom zářič, pak profiltrovali vzduch a ze stejné vzdálenosti bychom změřili filtr. Ve měření bychom museli také počítat s detektorem samotným, který nezachytí 100%
3.Odhad druhu horniny jsem dělal zpětně až po vytvoření grafických map. Při měření ve městě se k vysvětlení zdroje radiace nejlépe hodí právě žulové chodníky, které mají zvýšené hodnoty, nezávisle na místě.
Měření v pískovcových skalách a jeho nízké hodnoty na velmi krátkém kousku trasy potvrdilo, že pískovec neobsahuje vysoký počet radionuklidů.
Během měření v terénu nebo po následném zpracování dat, můžeme pomocí takovýchto důkazů dělat velmi hrubé odhady podloží. Díky databázi safecast pro ČR a podrobným geologickým mapám bychom mohli vypočítat korelace radiačního pozadí a daného podloží.