Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24546
Aneta Kahleová
Host

1. V závislosti na pH se mění fluorescenční vlastnosti fluoroforu a jestliže se mění i struktura, nevadí nám to, protože naším cílem bylo určit fluorescenční změnu, i pokud by došlo ke změně struktury či vlastností. Struktura i vlastnosti CD by měly zůstat stejné.
PH platí pouze pro prostředí, ve kterém se měří změna fluorescence. Není třeba pozorovat chování molekul v situaci, když jsou přítomny v živém organismu.

2. Na pracovišti měli k dispozici právě tuto knihovnu, která obsahovala některé naprosto nové barevné látky, u kterých bylo možné zjistit jejich fluorescenční odezvu na přítomnost cyklodextrinu v různém pH, což předtím nikdo ještě nedělal, a tak jsme měli šanci být první a zjistit některé vlastnosti těchto nových látek.

3. Chemická struktura testovaných látek byla různá a zvolili jsme kvantitativní postup pro nalezení fluoroforů s největší fluorescenční změnou. Jako vítězná barviva se ukázaly látky s bází, kterou uvádíte. Žádné jiné fluorofory takovou odezvu nevykazovaly a bylo by otázkou dalšího výzkumu zjistit konkrétní závislosti. Bohužel to nebylo obsaženo v mé práci, přestože by bylo zajímavé to zjistit.

4. To záleží na konkrétních látkách. Možná je detekce všech látek s vyšší afinitou k cyklodextrinu než je afinita fluoroforu. Pokud by se nalezly škodlivé látky, musely by se hledat nové způsoby, jak to řešit.

5. Vzniklým komerčním produktem by byly senzory, jejichž použití si dokáži představit na odborném pracovišti s dostatečným vybavením (detekci potřeba pozorovat změny ve fluorescenčním spektru). Zavedení takových senzorů by umožnilo rozšířené možnosti v detekci toxinů – bylo by možné detekovat toxiny, které mají větší afinitu k cyklodextrinu než použitý fluorofor. Pro dosažení nižší afinity fluoroforu k cyklodextrinu- a tedy většího množství detekovaných látek – by se mohly fluorofory k tomuto účelu chemicky upravovat (jejich, tvar, rozložení nábojů atd.).

6. Tyto grafy ukazují pouze malé odchylky v intenzitě záření (maximálně 8násobný vzrůst). Odchylky nevykazují žádný trend, je to proto pouze nějaká zanedbatelná chyba měření.