Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24535
Veronika Košťálová
Host

Dobrý den,
Děkuji za otázky.
Jsem si vědoma, že pramenů a literatury je vzhledem ke zvolenému tématu méně. Byla jsem s tímto faktem seznámena už na počátku, ale příběh mě natolik oslovil, že jsem tuto „výzvu“ přijala. O to větší úsilí jsem při hledání informací vynaložila. Snažila jsem se získat informace, které v knize nezazněly- skrze telefonát s neteří Karla Weiricha, paní Helenou Weirichovou, položila jsem otázky samotnému Albertu Tronchinovi a navštívila osobně hrob mého hrdiny v Římě. Komunikace probíhala v anglickém a italském jazyce, takže mé značné úsilí šlo i do překladu.
Oblasti, v níž jde má práce zásadněji nad rámec knihy jsou: popis cesty Židů na parníku Pentcho, emigrace Židů po převzetí moci nacisty a vystěhovalectví (zde jsem se snažila zasadit do kontextu dějiny českých a slovenských Židů za od roku 1933, kterými se Alberto Tronchin nezabývá). Dále jsem rozšířila informace o táboře ve Ferramonti-Tarsia, které jsem dohledávala na italských internetových stránkách. Život Karla Weiricha od zatčení až po smrt jsem rozšířila o poznatky získané z telefonického rozhovoru s paní Weirichovou a z publikace Resistenza civile a Roma. Nad rámec knihy Tronchina je připojena samostatná kapitola Spravedlivý mezi národy.
Samotný Alberto Tronchin jiné dílčí práce o Karlu Weirichovi nepublikoval.
Po celou dobu jsem pracovala s českým vydáním knihy Spravedlivý riskuje, kde je skutečnost, že se jedná o překlad z italského originálu zmíněna.
Rozšířit práci o postoje Vatikánu vůči Židům by bylo jistě zajímavé, ale vzhledem k nízké dostupnosti materiálů v České republice by to vyžadovalo ideálně pobyt v Itálii, návštěvu italských archivů, například archivu v Trentu.
O zápis Karla Weiricha do seznamu Spravedlivých mezi národy usiluje Alberto Tronchin a své aktivity jsem v tomto směru nerozvíjela.
Karel Weirich by si svým významem pojmenování ulice, případně náměstí zasloužil. Bylo by to poděkování jeho osobě a zároveň vzpomínka na lidi, kterých se příběh týká. Myšlenka to je inspirující, zatím to v plánu nemám. Nejprve by však bylo třeba rozšířit povědomí o Karlovi Weirichovi, věřím, že má práce by k tomu mohla přispět.