Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24534
Natálie Maršálková
Host

Dobrý den,
1.
Nad touto možností jsem jistě přemýšlela. Zkušenosti a motivace budou předány v první fázi žákům základních škol, se kterými spolupracuje Dům dětí a mládeže u CGNR. Jedná se o více než 20 prozatím základních škol, kterým bychom chtěli předat zkušenosti prostřednictvím projektového dne. Také bychom mohli pozvat zástupce svazu nevidomých, kde se například děti dozví, co je to braillovo písmo či jaký je celkově život nevidomých.. Dále pro střední školy bude školním parlamentem a Domem dětí a mládeže organizována konference o dobrovolnictví. Pozvány budou jak církevní, tak i ostatní gymnázia a střední školy.
2.
Cena Gratias Tibi je udělována Člověkem v tísni.
3.
Ano tato formulace mi připadne velmi vystihující. Já jsem snažila zaměřit na to, abych i během toho dotazníku možná co nejvíce inspirovala lidi i pomoci jejich vnitřní motivace, proto jsou otázky formulovány přímo na ně a na jejich pocity. Proto jsem také v dotazníku při otázce – Co to dobrovolníkům přináší zvolila například odpovědi – Dobrý pocit z pomoci druhým a pocit potřebnosti, které podle mě zhruba vystihují obsah vaší formulace. Jinak si myslím, že každý dobrovolník vnitřně cítí a chápe, že zlepšuje světa pomáhá tím jak sobě, tak druhým.
4.
Určitě znám. Mnoha lidí se zapojuje spíše méně formálně, ať už jako jednotlivci, nebo jako součást skupiny. Ale jelikož je tento typ dobrovolnictví je hůře zjistitelný, nebývá zahrnován do výzkumu a statistik zabývajících se dobrovolnictví.Práci jsem ale obohatila o rozhovory se studenty a absolventy školy, kteří sami uvedli možnosti neformálního dobrovolnictví, které vykonávají.Také bydlím ve vesnici, kterou právě postihly povodně, tudíž teď sama vidím tu individuální, neformální stránku dobrovolnictví. Lidé se snaží pomáhat, jak materiálně, finančně, tak i fyzicky. Je hezké vidět, že se v lidech i bez organizace objevuje solidarita, touha a povinnost pomoci druhým.
5.
Do dobrovolnictví na škole je zapojeno okolo 78% studentů. Supervize mají studenti, kteří jsou součásti projektu Babičkové, jelikož vykonávají dobrovolnickou činnost pravidelně.