Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24533
Alexandra Planetová
Host

Dobrý den, děkuji za otázky. Zde jsou mé odpovědi:

1. Enzym aromatáza se podílí na syntéze estradiolu z testosteronu. Bylo zjištěno, že se zvýšením hladiny estradiolu a snížením hladiny testosteronu v krvi dochází k oslabení svalstva abdomenu a k fibróze tkání (zjizvení), což může vést až ke vzniku hernie. Rizikovou skupinou jsou především starší muži.

2. Jako příklad dalšího biodegradabilního nosiče mohu uvést tzv. PLGA = poly(mléčná-co-glykolová kyselina). Tento nosič byl ve výzkumu Hyaluronic acid modified biodegradable scaffolds for cartilage tissue engineering (Yoo et al., 2005) obohacený o kyselinu hyaluronovou pro zvýšení proliferace, adheze a diferenciace chondrocytů. Dalším materiálem pro výrobu scaffoldu může být například kyselina poly(mléčná) – PLLA – s možným využitím jakožto náhrada vaskulární tkáně (Small-diameter biodegradable scaffolds for functional vascular tissue engineering in the mouse model, Roh et al., 2008).

3. Jak popisuji v práci, elektrostatické zvlákňování probíhá na přístroji podobném kondenzátoru. Coulombovy síly působí mezi dvěma nabitými částicemi a dle Coulombova zákona jsou tím větší, čím větší je náboj a čím menší je vzdálenost mezi částicemi. Zvlákňovací elektroda vytvoří z polymerního roztoku tenké trysky a zároveň nabije částice roztoku nábojem opačným, než jaký má kolektor, který poté vlákna sbírá. Trysky jsou tedy ke kolektoru přitahovány velkými silami (elektrody jsou pod velkým napětím), a tak se během letu v elektrickém poli mezi elektrodami protáhnou do vláken s průměrem do 1000 nm.