Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24527
Ellen Lesovská
Host

V čem se Váš výzkum liší od běžných výzkumů voličských preferencí?
Cílem výzkumu volebních preferencí je podat ucelený pohled na politickou scénu v ČR. Výsledky jsou pak přínosné pro optimalizaci volebních kampaní. Můj výzkum byl oproti tomu mnohem intimnější, nešlo jen o pouhý sběr dat. Mými respondenty byly pouze tři mladé dospělé homosexuální páry, u kterých jsem se snažila otevřít jejich pocity, vzpomínky, pohledy a názory na dané otázky. Měla jsem sice méně výzkumných vzorků, ale pokusila jsem se o analytičtější přístup.

V závěru práce píšete, že cílem je rozsoudit, zda právo a pravda je na straně církve či homosexuálů? Jaký je Váš názor.
V závěru práce naopak píšu, že má práce si nekladla za cíl rozsoudit, zda právo a pravda stojí na straně církve či homosexuálů. Pokud bych měla vyjádřit svůj názor, tak i přesto, že jsem věřící a považuji se za členku katolické církve, stojím si za tím, že by pro homosexuálně orientované jedince mělo být v církvi více prostoru a diskuse. Tato práce mi ukázala, že mezi církví a homosexuály nedochází k dostatečnému dialogu, což vede k vzájemnému odcizení. Co si ale já osobně myslím je to, že homosexuální jedince dost dokáže ovlivnit, jak se k nim věřící komunita zachová. Každý člověk, ať už homosexuálně nebo heterosexuálně orientovaný, má právo na svobodné vyjádření, respekt a vztah k Bohu. Ježíš stoloval s hříšníky, nikomu z nich se nevyhýbal, s každým z nich s láskou rozmlouval, pomáhal jim, chápal je, zastával se jich. Lidé, a to nejenom ve společenství církve, ale i obecně, by se dle mého názoru neměli bát otevřít konverzaci na téma homosexuality. Homosexuálům by to pomohlo udržet si jejich víru a církvi tyto lidi.

Ellen Lesovská