Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24518
Milan Kopper
Host

1. Čas mezi měřením se určuje předchozími výsledky, když je naměřeno v krátký interval příliš stejných hodnot, čas se začne zvětšovat a naopak, když se hodnoty mění moc, čas se zkrátí. Pro konkrétní algoritmus viz dokumentace str. 26.
2. Vzhledem k plánovanému použití čidla v domácnosti i na místech se zhoršenými světelnými podmínkami a v libovolné pozici sondy by solární panel, ač malý (např. jako je použit v kalkulačkách), neměl valný význam. Takový panel by navíc nestačil pro napájení v okamžiku zapnutí sondy a baterie by tak byly stejně zapotřebí. Došlo by navíc k nežádoucímu zvětšení rozměrů a ceny.
3. Při výrobě prototypu jsme se na zabezpečení nesoustředili, u dat tohoto typu to není priorita. Lze ho doplnit do systému později, např. formou jednoduchého šifrování.
Úroveň vybití baterie sondy se sleduje a uživatel ji vidí v uživatelském rozhraní, nefunkčnost kapacitního čidla se zatím nedetekuje a neschopnost sondy komunikovat pozná uživatel na grafu přijatých hodnot.
4. Ano, celá práce je tak pojatá, jak je uvedeno již v úvodu dokumentace.