Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24512
Šimon Sládek
Host

Otázky poroty:
1. Jak by se dal česky pojmenovat přístroj Tecator?
Já osobně bych jej pojmenoval jako „digesční systém pro skleněné tuby“. Nebo bych zkomolil anglické slovo a nazýval jej jednoduše „digestorem při kterém je používáno skleněných tub“. TECATOR FOSS je totiž název obchodní společnosti a ten se těžko překládá.

2. Jste si jist, že „promytím Mili-Q vodou“ byla z produktu odstraněna výhradně solanka?
Jistý si být nemohu, protože to bych musel provést analýzu materiálu před a následně i po úpravě materiálu. Avšak, zda byla odstraněna pouze solanka, bylo pro mou práci při fázi homogenizace irelevantní. Jestliže byly koncentrace zastoupených prvků v materiálu ovliněny před homogenizací, nejednalo se o problém. Cílem promývání bylo zbavit se nadměrné koncentrace KCl v materiálu, která by mohla způsobovat velké interference při analýze pomocí ICP instrumentů.

3. Mohl byste popsat postup promývání naloženého tuňáka demineralizovanou vodou? Je nutné pečlivé odstranění KCl? Nebyl by homogenizovaný materiál bez odstranění KCl stabilnější („konzervovanější)?
PRŮBĚH: Pevná fáze výchozího materiálu byla z konzervy postupně převáděna na provizorní filtrační aparaturu, která sestávala z obyčejné látky a stojanu (viz foto v teoretické části). Materiál byl po umístění na látku promýván Mili-Q vodou asi po dobu 30 sekund. Následně, aby jsme se zbavili nadměrného obsahu vody, byl materiál částečně vysušen pomocí klasických kuchyňských ubrousků.
Nakonec byl ve finální fázi sušení byl lyofilizován.
Pečlivé odstranění veškerého KCl nebylo nutné, chtěli jsme se pouze zbavit nadměrné koncentrace.
Materiál byl uchováván ve sterilních nádobách a v chladu. Zda-li by byl stabilnější s vyšší koncentrací KCl nelze jednoznačně říct bez provedeného pokusu. Jestliže by se ale potvrdilo, že je skutečně stabilnější, bylo by to s největší pravděpodobností na úkor validity poskytovaných dat vlivem vyššího zastoupení interferencí.

4. Ve své práci opakovaně podtrhujete význam jednotek SI, přesto uvádíte například tlak 0,75 mbar. Vyjádřete tento tlak v jednotkách SI.
Ano, návaznost na SI jednotky je u referenčních materiálů nejdůležitější vlastností. U svého materiálu podtrhuji pouze význam jednotek SI pro které je připravený QCM návazný. To, že při samotné přípravě používám jiných jednotek než SI není pro finální cíl práce relevantní. 0,75 mbar je 75 Pa.

5. Uvádíte, že zkoumané materiály jsou citlivé na změnu teploty, přesto uvádíte, že byl k mletí použit komerční mixer. Věřil byste, že organické materiály lze mletím až vznítit?
Ano postupem času dochází k degradaci zastoupených látek v materiálu. Nemělo by to přímo ovlivňovat elementární zastoupení v materiálu, ale může to způsobit problémy při manipulaci s materiálem.
Tomu že by se jisté organické látky mohli mletím vznítit věřím. Ovšem nepředpokládám, že by byly tyto látky ve větších koncentracích zastoupené v potravině jako je tuňák.

6. Proč jste použil jako přidaný standard právě yttrium?
Děkuji za skvělý dotaz. Yttrium je prvek, který v materiálu není prakticky obsažen. Proto je veškerá jeho koncentrace ovlivněna našim přídavkem. To z něj dělá ideální prvek pro interní standard. Mohli jsme samozřejmě zvolit jiný „exotický“ prvek (jako například praseodym). Ale technici jej zvolili na základě získaných zkušeností.

7. Proč je pro obrácenou lučavku, která byla použita pro rozpuštění lyofilizovaného vzorku, tak důležité, že rozpouští vzácné kovy (uvedeno jako důvod k výběru tohoto média, str. 29), když se nestanovoval žádný vzácný kov?
Zpočátku jsme chtěli stanovovat i vzácné kovy, ale nakonec z původního plánu bohužel sešlo. Hlavním důvodem výběru IAR místo klasické AR se nakonec stal požadavek pro snížení Cl iontů ve stanovovaném materiálu po digesci. Technici uváděli, že při použití klasické lučavky královské je například stanovení Hg problematické.