Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24505
Marie Durdilová
Host

1. U samice jsem udělala pouze jednu analýzu, a to z toho důvodu, že materiál ke zkoumání, který samice poskytují, není tak dobře analyzovatelný jako u samců (je to kvůli jejich nižší aktivitě dělení buněk). Z toho důvodu se v mé práci vyskytují převážně samci (mají aktivitu dělení buněk vyšší), jelikož je u nich více jader ve fázích dělení vhodných pro pozorování. Samici byla zpracována tedy pouze jedna a neprokázala se u ní přítomnost systému ZW. Jinak pohlavní systém ZW není u sekáčů pravděpodobný, spekuluje se o tom, že ho má druh Mitopus moiro, ale analýza tohoto druhu byla provedena pouze na základě morfologické analýzy jedné figury a dnes se ukazuje, že tento výsledek je zjevně chybný.

2.Dochází k ní průběhu evoluce selekcí genů, které podporují diferenciaci pohlavních chromozomů. Tyto geny se koncentrují na jedno místo a postupně díky nim dochází k jejich diferenciaci.

3.Na zmnožení či redukci chromozomů mají častý vliv nejrůznější mutace, které mohou být dány geneticky nebo vlivem extrémních podmínek. Častěji se vyskytuje redukce, jelikož v průběhu evoluce dochází k postupné selekci a snižování genetické informace a k reakcím na vnější podmínky.

4. Pokud by sekáči měli diferenciované PCH (a sekvence GATA(n) takový systém naznačuje), tak lze předpokládat, že došlo ke společnému vývoji u třech dalších linií s vyjímkou plesiomorfní linie Cyphopthalmi, u které zůstaly i výrazně plesiomorfní znaky, a to napovídá o jejich brzkém oddělení. Sekáči jsou starodávnou skupinou pavoukovců, a tudíž během takto dlouhého vývoje mohlo postupně při diferenciaci pohlavních chromozomů na nich dojít k akumulaci GATA.