Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24497
Jakub Záhora
Host

Pevností výpočty klikového mechanismu nebyly provedeny, síly na vstupech jsou ale stejné jako u klasického motoru (směs se zažehne a vznikne tlak ve spalovací komoře jako u klasického spalovacího motoru). Rozklad sil jsem znázornil na obrázku č. 5. Oproti klasickému klikovému mechanismu není žádná z rozložených složek větší. Navrhované průřezy a tvary pohybového ústrojí nejsou menší než u obdobného klikového mechanismu, dá se tedy logicky předpokládat, že navrhovaný mechanismus, zatížené způsobené funkcí motoru snese. Pevnostními výpočty by mělo smysl zabývat se v případě, kdybych chtěl konstrukční rozměry navrhovaného mechanismu nějak výrazně zmenšit.

K mrtvým úvratím dochází na klice vnitřního oběžného kola, ty jsou kompenzovány pohybem vnitřního kola po roztečné kružnici ozubení.

Důvodů proč se toto pohybové ústrojí nepoužívá, může být mnoho: Může jít o konstrukční řešení, které zatím není známé, výroba standardních motorů je do značné míry závislá na sériové výrobě mnoha jejich dílů, zavedení serializace nových konstrukčních řešení může pro výrobce znamenat příliš velké investice, nová řešení často představují dlouhou etapu různých zkoušení a testů (únava materiálu, opotřebení…). Nové málo známé konstrukce například Duke engine, také nevidíme u běžně sériově vyráběných vozů, přestože má toto řešení své výhody, jde o poměrně novou konstrukci motoru, kerá se teprve zavádí. Vanklův motor se například již zavedl a je mnohem výhodnější (vyšší účinnost, menší konstrukční rozměry, jednodušší konstrukce), ale teprve v praxi se ukázalo že jsou v motoru problémy s těsněním. O mnou navrhované konstrukci jsem zatím nikde neslyšel.

Pro vytištění 3D modelu motoru byly provedeny pouze technologické změny související s 3D tiskem (vůle v ozubení a pístech).

Hnací síla se z ojnice rozkládá do dvou směrů. V případě klasického klikového mechanismu se jedna složka rozkládá po ojnici, která se otáčí (tato síla se táhne přímo po ojnici a způsobuje pohyb kliky). Druhá složka se u klasického klikového mechanismu rozkládá do ramene kliky a působí tak v radiálním směru přímo na osu klikového hřídele (je neúčinná). U nového mechanismu se první složka rozloží do ramene vnitřního ozubeného kola, druhá složka pak do ramene kliky, po kterém se vnitřní ozubené kolo otáčí (obě složky jsou účinné).