Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24494
Barbora Lucie Pavlíková
Host

Dobrý den vážená poroto, děkuji Vám za položené otázky.

1) Jakou spojitost má podle Vás rozvoj cestovního ruchu s negativními jevy v podobě kriminality, šíření nakažlivých chorob, nezákonné migrace či nelegálního obchodu s různými zakázanými předměty?

Po celou dobu existence plní cestovní ruch svoje významné funkce. Jsou to zejména funkce zaměstnanosti, funkce poznávací, ekonomické, sociální a částečně ekologické. Bohužel, v posledních letech se cestovní ruch potýká s několika negativními jevy, které působí celosvětově-tedy i v České republice a stávají se oprávněným středem kritiky obyvatelstva. Tyto jevy zasáhly zejména do oblastí jako je ekologie, morálka, obchod s drogami, pašerátství, nakažlivé choroby, nezákonná migrace, nelegální obchod a šíření negativních zpráv pod rouškou kulturních nebo náboženských důvodů. Moderním hitem posledních dob se staly například tzv.“rozlučky se svobodou“ zejména anglických turistů, jejichž cesty nemají s cestovním ruchem nic společného. V zemích, kam jezdí velice často porušují místní předpisy a zákony, což je dle mého názoru mimo pití alkoholu jeden z dalších důvodů cesty. Stejně tak negativně působí tzv. sexuální turistika, zejména do zemí jako je Thajsko a další méně ekonomicky rozvinuté země. Tato turistika ohrožuje zejména mravní výchovu mldeže, je příčinou šíření sexuálně přenosných chorob a v daných zemích zanechává hluboký morální dopad. Stejně tak negativně hodnotím neukázněnost některých nezodpovědných turistů v současné době koronavirové pandemie. Stejný názor mám i na stále se rozšiřující tzv. „cestovní ruch“, jehož jediný cílem je obchod se zakázanými předměty a zvířaty. Tato skutečnost se týká i České republiky, kdy na letišti v Praze téměř každý měsíc zajístí celní služba zakázanou přepravu cizokrájních zvířat, historických předmětů významné ceny nebo velké množství drog. Osobně jsem přesvědčena, že klady cestovního ruchu stále převyšují jeho zápory a vhodnou právní úpravou na úrovni vládních orgánu i místních samospráv dojde k omezování mnou popsaných záporných jevů.

2) Navrhněte postup, při kterém by byl účinně restartován cestovní ruch v hl. m. Praze. Jaké předpoklady by bylo třeba vytvořit a v jakém časovém horizontu by se to mohlo podařit?

Současná celosvětová krize zapříčeněná koronavirem velmi zasáhla i naše hlavní město Prahu. Osobně se o tom přesvědčuji každý den při svých procházkách městem a ze zpráv v televizi i místním tisku. Praha je a vždy byla magnetem pro turisty z celého světa pro svoje úžasné historické památky bezpečnost a dobrou nabídku všech služeb cesovního ruchu. V posledních měsících, kdy byl drasticky omezen pohyb obyvatel, jak mezi jednotlivýi státy, tak uvnitř České republiky dostal cestovní ruch velkou ránu, ze které se jen těžko vzpamatovává. Mnoho zařízení cestovního ruchu, jako jsou hotely, stravovací zařízení a cestovní kanceláře jsou na pokraji likvidace. Jsem však přesvědčena, že tato situace je pouze dočasná a postupným uvolňováním restriktivních opatření dojde brzy k výraznému zlepšení. Jako účinné restartování cestovního ruchu v hlavním městě Praha vidím v současné době pružnou reakci podniku služeb cestovního ruchu na poptávku českých turistů, tím i krátkodobou úpravu cen a zajímavých příznivých nabídek této klientele. Toto opatření by mělo platit zejména v letních měsících tohoto roku, kdy je téměř jisté, že příjezd zahraničních turistů bude zcela minimální. Další možnost restartu cestovního ruchu v horizontu jednoho až dvou měsíců vidím obnovení letecké dopravy minimálně do původního stavu před pandemií. Stejně tak i dopravy železniční a autobusové. Bez těchto dopravních služeb je rozvoj cestovního ruchu nemožný. V horizontu několika měsíců by měly provozovny cestovního ruchu v Praze ve spolupráci s vládní organizací Czech Tourism zvýšit svojí marketingovou aktivitu s pádnou argumentací na úspěchy překonávání pandemie a bezpečnost turistů v naší republice a na připravenost všech odvětví cestovního ruchu pro poskytování perfektních služeb cestující veřejnosti. Doporučovala bych, aby na tuto krátkou dobu byla provedena redukce cen tak, aby se stal pobyt v našem hlavním měste pro zahraniční turisty více atraktivní v celosvětové konkurenci. Myslím, že při aplikaci mnou uvedených opatření se cestovní ruch v Praze v příští turistické sezóně zlepší tak, že do Prahy přijede cca 80% turistů v porovnání s turistickou sezónou roku 2019. Samozřejmě bude záležet na každém z nás, ale zejména na poskytovatelích služeb cestovního ruchu jak se budeme k turistům chovat a jak potvrdíme naší marketingovou aktivitu v praxi.

Děkuji, s pozdravem a přáním pohodového víkendu.

Barbora Lucie Pavlíková