Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24489
Veronika Pivničková
Host

A) Byl při návrhu novostavby brán v potaz její případný vliv (překážka) na plnění funkce retenční nádrže?
Ano, byl. Návrh nemá žádný vliv na funkčnost retenční nádrže, jelikož jediná část, která do ní přímo zasahuje (terasa), je navržena na úzkých podpěrách, jež mají minimální vliv na objem nádrže.

B) Máte v plánu seznámit vedení města nebo jiného potenciálního investora s vaším návrhem? Pro kolik návštěvníků je centrum navrženo? Jaké jsou předpokládané investiční náklady? Je možno objekt dle současné legislativy realizovat? Jaký je hlavní dokument, který byste kontrolovala, abyste zjistila, zda-li je vůbec možné tento objekt realizovat?
Plánuji předložení návrhu nejprve městské části Brno-Medlánky, případně vedení města Brna.
Maximální kapacita části budovy označeného jako volnočasové centrum je 25 – 30 osob, interiéru bistra 30 osob, včetně personálu, a obě posezení vně budovy 40 – 50 osob.
Ano, stavbu lze zrealizovat, jak z hlediska prostorového, tak z hlediska přírodních a technických podmínek pro založení stavby (v blízkosti stojí několik vícepatrových bytových domů). Navíc existence blízké stávající zástavby zajišťuje napojení na potřebné inženýrské sítě.
Hlavní dokument pro ověření proveditelnosti realizace je stavební zákon a dále z něj vycházející územní plán.

C) Jak bude řešeno zásobování objektu a parkování v jeho okolí? Kdo by měl být provozovatelem objektu? Jak je řešen bezbariérový přistup?
Zásobování je řešeno příjezdovou cestou z ulice V Újezdech. Tato cesta je běžně využívána majiteli rodinných domů, jež stojí severozápadně od medláneckého rybníka. Pro účely zásobování bude vybudována část vedoucí přímo k zásobovacímu vchodu do budovy, přibližně 20 m dlouhá obslužná komunikace navazující na stávající obslužnou komunikaci.
Parkování přímo u budovy není nutností, jelikož je rekreační oblast Nových Medlánek využívána převážně místními. I přes to je v blízkém okolí zajištěno již existujícími parkovacími místy.
Provozovatelem objektu by mohla být jedna z několika obecně prospěšných společností z oblasti ekologie, které v městské části již působí.