Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24480
Barbora Ivasienková
Host

Vážená pání Ludmilo Bursíková,
děkuji velmi za Vaše hodnocení.
Práce s literaturou zahrnuje hlavně p. Mainuše, protože jsem příběhy mých předků chtěla doplnit o historická fakta, která jsou dle mého názoru nejlépe popsány právě v této knize. jako např. okolnosti zaměstnání občanů ČSR v německém hospodářství, nasazení celých ročníku (zde jsem velmi uvítala celou kapitolu o ročníku 1924) nebo nařízení, jak postupovat proti protektorátním příslušníkům, kteří uprchli z Německa (které si čtenář může poté porovnat s postupem vyšetřování nedovoleného opuštění tábora, skupinky civilních českých pracovníků).
Na zmiňovanou knihu Petry Soukupové jsem během hledání pramenů narazila, ale jak jsem již zmínila, chtěla jsem ve své práci čtenáře seznámit s historickým pozadím, a zde čerpat z literatury faktu, a poté a uvést vlastní příběhy mých předků.

Vložení kapitoly Rotava, jsem zvolila proto, že jsem chtěla čtenáři přiblížit průmyslovou historii města, ve kterém byl můj pradědeček pracovně nasazen. Také jsem považovala za vhodné příslušnou pasáž, ve které jsou zmíněny letnice doplnit o příslušnou podkapitolu, neboť tyto svátky nejsou u nás příliš slaveny a většina lidi nezná jejich význam.
Co se týče Vámi zmíněného chybějícího poznámkového aparátu ze stran 28 – 33, mám poznámku (č.64) uvedenou na str. 33, jelikož celá kapitola Nedovolené opuštění tábora, je čerpaná z jediného zdroje (64. Saský archiv v Drážďanech: hlášení a záznamy četnické stanice v Leubnitzu, firmy Schu-mann a gestapa ve Zwickau)

S pozdravem, Barbora Ivasienková