Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24477
Tereza Ševčíková
Host

Dobrý den,
co se týče první otázky, tak si nejsem jistá, zda jste mysleli vykonání eutanazie na druhé osobě, či podstoupení eutanazie. Na podstoupení eutanazie jsem se respondentů ptala v dotazníku v otázce č. 13 („V případě, že byste byli dlouhodobě nevyléčitelně nemocní, uvažovali byste o možnosti eutanazie?“). Vykonáním eutanazie na druhé osobě jsem se v dotazníkové části mé práce nezabývala, a to z toho důvodu, že mě tato otázka nenapadla. Nicméně věřím, že by určitě bylo zajímavé položit tuto otázku respondentům z řad zdravotníků, protože si myslím, že člověk může být pro legalizaci eutanazie, ale zároveň nechtít být součástí procesu výkonu eutanazie. V případě,že bych práci psala znova, bych takovou otázku do dotazníku zahrnula.
Myslím, že institut dříve vysloveného přání problém eutanazie neřeší, a to hlavně z toho důvodu, že zákon č. 372/2011 o zdravotních službách říká, že dříve vyslovené přání nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti.
Děkuji za otázky a přeji hezký den.